Selvtester bestilles på e-post og hentes på innbyggertorget på Nodeland, Tangvall eller Rådhuskvartalet. I artikkelen ligger også en film som viser hvordan du tar selvtesten.

Innbyggertorg

selvtestutlevering.jpg

Selvtestene hentes på innbyggertorget på Nodeland, Tangvall eller Rådhuskvartalet. 

Privatpersoner kan fra 27. september bestille hurtigtester fra kommunen for å teste seg selv, personer i egen husstand, eller nære pårørende.

Dette er gratis.

Bestilling og henting

Etter at du har bestilt, får du en kvittering på e-post med din bestilling. Denne kvitteringen vises fram på det innbyggertorget du henter testen.

Husk at den som skal testes, ikke kan hente testen selv.
Grunnen er at vi ikke ønsker at personer som kan være syke skal komme.

Se her for en video med bruksanvisning på det å utføre en selvtest.

Fortsatt viktig å teste seg

Det er fortsatt viktig å teste seg. Det gjelder både hvis du kjenner symptomer, bor sammen med en smittet, er nærkontakt med en smittet eller ellers tror du kan være smittet. Oppfordringen gjelder fortsatt også for de som er fullvaksinert.

Kommunen vil fortsatt teste med PCR-tester på koronasenteret på Kløvertun. Det betyr at du fortsatt skal isolere deg og kontakte koronasenteret dersom en selvtest er positiv.