Urfjell til kulturrådet

Kristiansands direktør for kultur og innbyggerdialog slutter 1. september for å gå inn avdelingsdirektørstillingen for samfunn og arena i Kulturrådet. Der går han inn i ledergruppa med ansvar for å bygge opp den nyopprettede avdelingen samfunn og arena, som nylig har fått flere forvaltningsoppgaver overført fra Kulturdepartementet. Han vil også få ansvaret for seksjon for kulturarv og museum samt seksjon for infrastruktur og mangfold.

Urfjell forlater Kristiansand etter tre år som har vært brukt til å definere og bygge opp område kultur og innbyggerdialog, sjøsette området i den nye kommunen og å lede og veilede gjennom pandemien som del av kommunens ledergruppe.

- Selv om jeg skulle ønske jeg kunne fortsette som lagleder på et svært kompetent lag, så er det ikke mulig å ha to jobber samtidig. Med muligheten til å være med på å videreutvikle den kulturelle grunnmuren i hele landet, så gir jeg stafettpinnen videre tidligere enn jeg hadde sett for meg, sier Torbjørn Urfjell, som kommer til å jobbe videre med kulturstrategi, rehabilitering av kunstgress, utvikling av samhandlingskommunen og andre pågående saker fram til han går over til Kulturrådet 1. september.

- Jeg har fått jobbet veldig bredt i Kristiansand og skal også få jobbe med oppgaver som spenner fra urfolk og nasjonale minoriteter, større mangfold, tilskudd til kulturarenaer og bygg og forvaltning av tilskudd til organisasjoner og institusjoner som er overført fra Kulturdepartementet til Kulturrådet, sier Urfjell.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd skulle gjerne hatt med kulturdirektøren videre.

- Jeg er glad for hans bidrag til å gjøre kommunens ledergruppe bredere i tillegg til jobben som er gjort med å få kultur og innbyggerdialog på plass som et slagkraftig område i kommunen, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd, som ønsker den avtroppende direktøren lykke til på ferden som statlig kulturbyråkrat der det vil bli flere muligheter for samhandling med Kristiansand i framtiden.