Retningslinjer for unntak fra smittekarantene

Nå kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller arbeidsplassen er smittet, dersom de testes jevnlig.

Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene. Unntaket er nære kontakter som er fullvaksinerte og/eller beskyttede.

Bilde av barn_Kjell Inge Søreide.jpg

Foto: Kjell Inge Søreide

Her er en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med de nye retningslinjene om smittekarantene 

Hva er de nye retningslinjene for smittekarantene?


Retningslinjene går ut på at unge under 18 år kan slippe smittekarantene når de har vært nærkontakt (nærmere enn to meter fra en smittet person i mer enn 15 minutter). Barnet/ungdommen må først teste seg, og skal være i karantene mens de venter på svar. Når negativ test foreligger er man ferdig med karantenen.

Hvem gjelder retningslinjene for unntak av smittekarantene for?


De gjelder for barn og unge under 18 år.  

Når skal testingen skje? 

Testingen skal skje så raskt som mulig, aller helst på dag én.   

Hva er forskjellen for barn under og over 12?


Barn over 12 skal ta første test så raskt som mulig (helst på dag én), deretter nye tester på dag 3 og 5). Barn inntil 12, samt 13-åringer på barneskolen skal ta første test raskest mulig (helst på dag én) og deretter én ny test mellom dag 3 og dag 5, dvs. totalt to tester.  

Hvor foregår testingen? 

Testingen foregår primært på koronasenteret eller et sted organisert gjennom koronasenteret. Det kan bli aktuelt å teste på skolene.  

Hvilke tester brukes?  

Det er primært hurtigtester som brukes.

Hvordan skal man forholde seg dersom barnet får symptomer underveis i testperioden?

Kontakt koronasenteret for veiledning og ta en PCR (vanlig koronatest)  

Hva gjør man dersom barnet ikke vil testes?

Barn som ikke vil testes må gå i ordinær smittekarantene og være borte fra skole/barnehage i ti dager.  

Hva gjør man dersom foreldrene ikke samtykker til testing?


Da må barnet gå i ordinær smittekarantene og være borte fra skole/barnehage i ti dager.   

Hvordan skal resten av husstanden forholde seg når barnet har unntak for testkarantene? 

Resten husstanden skal oppføre seg som vanlig – med mindre den som er omfattet av unntaket for testkarantene får symptomer. Ved symptomer anbefales også husstanden å teste seg.  

Hva skjer med husstandsmedlemmene til barn- og unge som er smittet med covid-19?

Husstandsmedlemmer eller tilvarende nære kontakter til barn og unge som har testet positivt må fortsatt være i smittekarantene. 

Hva gjelder for fullvaksinerte/beskyttede?

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, trenger du ikke gå i smittekarantene etter nærkontakt med en smittet person (Kilde Folkehelseinstituttet). 

Skal vi bestille test selv dersom noen i klassen tester positivt? 

Vent på beskjed fra koronasenteret som organiserer testing av grupper.  

Kilder: Helsedirektoratet