Ungdomskonferansen 2021

Bufdir, Kristiansand kommune og ungdommens bystyre arrangerer årets ungdomskonferanse i Kristiansand 1.-2. november. Over 400 ungdommer og voksne deltar for nettverksbygging og idédeling.

Ungdommer - shutterstock_1403962730.jpg

Foto: shutterstock.com

Ungdomskonferansen er en nasjonal arena for læring og erfaringsutveksling mellom ungdomsrådsmedlemmer og de som jobber for og med ungdom i kommunene. Ungdomsmedvirkning er blitt satt under press under koronavirus pandemien og både de nasjonale og lokale tiltakene har rammet barn og unge særlig hardt. 

Årets ungdomskonferanse retter søkelys på hva som er viktig fremover og hvordan ungdom kan ha innflytelse på beslutninger som påvirker deres liv. Deltakere fra hele Norge kommer til konferansen som for første gang arrangeres i Kristiansand. 

Vil styrke ungdommens stemme 

Joel Nziza - foto privat.jpg

Joel Nziza. Foto: privat

Fra Kristiansand kommune deltar flere aktører og hovedvert for ungdomskonferansenen er tidligere leder av ungdommens bystyre, Joel Nziza. 

– Vi er en gjeng fra ungdommens bystyret som har fått lov til å være med å forme konferansen helt fra starten av og det har vært veldig gøy. Målet vårt er å styrke ungdommens stemme i samfunnsdebatten og gi oss unge reell medvirkning der beslutningene tas. Vi mener det er viktig å dele erfaringer og lære av hverandre, men også skape en arena der unge engasjerte kan møte andre unge engasjerte. Dette går utrolig langt, ikke minst der fokuset er hvordan vi kan bli bedre på ungdomsmedvirkning landet rundt og vi gleder oss til å ta imot alle som har meldt seg på, sier Joel Nziza.  

Program for konferansen 

Kontaktperson for media 

Rådgiver i demokratienheten og koordinator for ungdommens bystyre, Ole Martin Kyllo, mobil: 91 88 38 72