To typer vaksiner fremover

Kristiansand kommune får fremover tildelt to forskjellige typer vaksiner, Pfizer og Moderna. Dette er første gangen vi får tildelt doser fra Moderna.

I denne uken får vi tilsendt 1 488 doser med BioNTech/Pfizer og 5 400 doser med Moderna. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som styrer hvilke typer vaksiner kommunen får, og hvor mange av hver.

Samme teknologi

Begge vaksiner er mRNA-vaksiner, og baserer seg på den samme teknologien. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. De vurderes som likeverdige og FHI anbefaler å kombinere de to vaksinene der dette er praktisk for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.

Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia. Det er et fullgodt alternativ å få en dose av hver av disse mRNA-vaksinene. Det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme type vaksine.

Blanding eller samme type?

Når du vaksineres, får du to doser med et visst antall ukers mellomrom. Du vil enten få begge stikk med samme type vaksine, eller en av hver type. Det vil ikke være anledning til å velge selv hvilken type vaksine du får. Grunnen til dette er at det vil være vanskelig å få til i praksis, vil øke risiko for feil og kan medføre at verdifulle doser ikke vil kunne benyttes.

Vi begynner å bruke Moderna vaksiner fra torsdag 22. juli.

Mer informasjon om vaksinering i Kristiansand kommune

Mer informasjon om vaksinasjon med to ulike koronavaksiner

Kontakt for pressen: Kommuneoverlegen Styrk Fjærtoft Vik

Illustrasjonsfoto.jpg

Foto: Kommunikasjonsenheten, Børge Røssaak Nilsen