Teststasjoner ved danskefergene

Kommunen forbereder seg på åpnere grenser. Nå etableres testasjoner for bilister og gående som kommer i land i Kristiansand Havn fra danskefergene.

Øyvind Haarr og Karl R. Danielsen.JPG

Rådgiver Øyvind Haarr og havnekaptein Karl R. Danielsen ved testbrakkene. Bilene skal kjøre mellom brakkene, og passasjerene sitter i bilen under testingen. Svar på hurtigtesten kommer på SMS. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune. 

Fire brakker settes nå opp for å lage drive-thru testmuligheter. Når bilene kommer i land innenfor tollgjerdet skal de ledes i ett av fem spor forbi brakkene.

- Passasjerene sitter i bilene, og vil bli hurtigtestet av vårt personell. I løpet av 20 minutter skal de ha fått svar på sin test i SMS, sier rådgiver Øyvind Haarr i kommunen.

En tilsvarende hurtigtest-løsning vil etableres for dem som kommer til fots.

Haarr og havnekaptein Karl R. Danielsen er blant de mange som har gjort en stor jobb for å forberede sommeren.

Om lag 80 personer som er ansatt i kommunen, skal delta i testingen. Mange er midlertidig ansatt for å bidra til å ta unna trafikken som ventes å øke i sommermånedene. Hensikten er at hele prosessen rundt testingen skal ta maksimalt en time.

Ikke fri reising

Det er per i dag strenge regler for personer bosatt i utlandet som vil reise til Norge. Det er også strenge regler for nordmenn bosatt i Norge.

- Vi forholder oss til det regelverket som til enhver tid gjelder. Vi forbereder oss nå på at reglene for innreise til Norge blir lempet på, og vi kan få en betydelig økt trafikk, sier Haarr.

Det er altså nasjonale myndigheter som setter rammene for hva som vil gjelde rundt karantene og isolasjon for personene som kommer til Kristiansand og kjører i land i havna.

Kristiansand kommune har både internasjonal havn og flyplass innenfor sine grenser, og har dermed ansvar for å kunne ivareta regelverk for testing begge steder.

I planleggingen av arbeidet på Kristiansand Havn har en foreløpig tatt utgangspunkt i at opp mot 4 000 personer vil ankomme fordelt på 5 ankomster.

- Det innebærer at båtene bruker om lag halvparten av normal kapasitet. Dersom de øker opp antallet passasjerer, skal vi håndtere det også, sier havnekaptein Karl R. Danielsen.

Danielsen og Haarr understreker at det er lagt stor vekt på at både de reisende og fergeselskapene skal oppleve minst mulig ulemper.

Reisende med fly

Når det gjelder ankomster med fly, er en godt i gang med planleggingen for testing på Kjevik. Den internasjonale rutetrafikken vil gjenåpnes og KLM har varslet at avgangene til og fra Amsterdam starter igjen fra slutten av juni.

- Vi har tatt imot charterfly i forbindelse med mannskapsbytte på cruiseskip. I den forbindelse har vi klart å få 360 personer gjennom hurtigtesting i løpet av en time, så vi skal være godt rustet på Kjevik også, sier Haarr.

Kontakt for media

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91 35 36 90