Leverandøren av TV-overføring fra bystyremøtet har for øyeblikket tekniske problemer.

Streamingen kan nå følges på Facebook.

Arkivopptak fra kommune-TV vil bli tilgjengelig senere.