Takker for innspill

Kommuneplanleggerne takker alle som har gitt innspill til planarbeidet og sendt inn sine arealinnspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Eik_Rasmussen_Skjevrak_Lindjord_1500.jpg

Areal- og transportenheten i kommunen har hovedansvar for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidet ledes av Jan Erik Lindjord i tett samarbeid med planleggerne  Christina Rasmussen, Thor Skjevrak og Marit Eik.  På bildet ser vi (foran fra v.) Marit Eik, Christina Rasmussen, (bak fra v.) Thor Skjevrak og Jan Erik Lindjord. Foto: Kristiansand kommune.

Den innledende fasen av planarbeidet er nå over. Det er meldt oppstart av planarbeidet og planprogrammet har vært på høring. Det har vært mulig å komme med innspill til planarbeidet, uttalelser til planprogrammet og innspill til utbyggingsområder. Høringsfristen gikk ut den 19. mars. 

Har mottatt rundt 200 innspill og høringsuttalelser

– Vi har mottatt rundt 200 høringsuttalelser, inkludert cirka 150 innspill til nye utbyggingsområder, sier kommuneplanlegger Christina Rasmussen.

Offentlige myndigheter og organisasjoner har gitt innspill på de interessene de er satt til å ivareta om hvordan kommuneplanen bør utformes for å imøtekomme disse interessene.

De store næringsforeningene har gitt nyttige innspill knyttet til næringsutvikling og interessene som de ivaretar herunder konkrete innspill knyttet til Kvadraturen, Sørlandsparken, Dyreparken, Mjåvann og Lohnelier.  

Velforeninger har spilt inn forhold knyttet til sine nærmiljøer. Det samme har foreldreutvalg ved skolene. Flere organisasjoner knyttet til naturvern har gitt sine innspill om å bl.a. ivareta naturmangfoldet.

Det er kommet innspill fra enkeltpersoner og flere innspill knyttet til strandsonen både fra de som ønsker fortetting og videreutvikling av egne eiendommer og de som er imot slik utvikling.

Innspillene til bystyret i mai

Innspill til endringer i planprogrammet blir omtalt og behandlet i egen sak til bystyret i mai om fastsetting av planprogram. De mottatte arealinnspillene gjelder i hovedsak bolig-, fritidsbolig- og næringsformål. Innspillene viser stor spredning både i omfang og geografi. Det er kommet innspill fra hele kommunen. Disse blir gjennomgått og behandlet politisk i løpet av planprosessen.

Nå jobber kommuneplanleggerne med å gjennomgå innspillene, utrede sentrale temaer i planen og invitere til medvirkning ut over våren og sommeren.

Pil3.PNG

Figuren viser den videre saksgangen i prosessen.

På denne siden kan du følge arbeidet med kommuneplanens arealdel.