Studere i utlandet? Ta kontakt!

Studerer du i utlandet og vil vaksinere deg før du reiser ut? Hvis du ikke reiser i regi av Universitetet i Agder bør du kontakte kommunens vaksinetelefon snarest.

Inngangsparti kroppet.jpg

Norske studenter som studerer eller skal studere, eller skal på utveksling til utlandet, bør ta begge doser koronavaksine før de reiser fra Norge.

- Vi vil at de blir vaksinert så fort som mulig, sier prosjektleder for Kristiansand vaksinasjonssenter Elisabeth Engemyr.

Tar tid

For å regnes som fullvaksinert må man ha fått to vaksinedoser, og det må ha gått over en uke siden du fikk den siste dosen. For de flestes del skal det nå gå 12 uker mellom dosene, men det må gå minst seks uker.

Det er altså per i dag ikke mulig å bli fullvaksinert på mindre enn sju uker, så det haster også for studentene til tross for at ventetida mellom dosene kan gjøres kortere for studenter som skal utenlands enn for andre. 

Kristiansand kommune og Universitetet i Agder samarbeider godt, og derfor trenger ikke studenter som reiser i regi av UiA ta kontakt. Vaksinasjonssenteret har fått oversikt med kontaktinformasjon fra UiA.

Ikke UiA? Ta kontakt!

Studenter som skal reise i regi av andre utdanningsinstitusjoner enn UiA bør ta kontakt med vaksinetelefonen på 38 07 50 00 tastevalg 6 og få time til vaksinasjon.

De må ha skriftlig dokumentasjon på utenlandsoppholdet for å få vaksine. 

Alle vaksiner som settes i Norge registreres i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det innebærer blant annet at vaksineringen registreres i koronasertifikatet. Det innebærer også det går an å sette første dose i en kommune, og andre dose i en annen.

- Hvis en student skal få en dose i Kristiansand og en annen et annet sted, er det i orden for oss. Men vedkommende må avtale det selv med angjeldende kommune, sier Engemyr.