Strømmer dialogmøtet fra Søgne

På grunn av koronasituasjonen vil formannskapet i Kristiansand gjennomføre et digitalt dialogmøte fra det tidligere rådhuset på Tangvall onsdag 13. januar kl. 17.

Digitalt

Tangvall dialogmøte.jpg

Fra formannskapets første dialogmøte på Tagvall i februar i fjor. Det blir litt færre folk tilstede onsdag 13. januar, men ordfører Jan Oddvar Skisland og formannskapets folkevalgte håper at mange vil følge møtet på Facebook og engasjere seg i dialogen. Foto: Svein Tybakken

– Vi lar ikke pandemien stoppe dialogmøtene med innbyggerne. Derfor vil vi gjennomføre møtet digitalt på en plattform folk er vant til å treffe kommunen. Vi har vært godt i gang med disse samlingene og formannskapet har satt stor pris på dialogen. Vi opplever at også kommunens innbyggere, nærings- og organisasjonsliv verdsetter denne muligheten til å møte oss folkevalgte.

Det sier ordfører Jan Oddvar Skisland. Han skal lede det digitale dialogmøtet som strømmes fra kommunestyresalen i det tidligere rådhuset på Tangvall onsdag 13. januar kl. 17.00 - 19.30. Dialogmøtet i Søgne var bestemt allerede i fjor høst, og skulle etter planen vært arrangert på Søgne gamle prestegård.

Håper på god dialog

– Jeg håper og tror at det skal være mulig å opprettholde en god dialog også med en digital møteform. Folk kan følge direktesendingen på Facebook, slik det har vært mulig under de tidligere dialogmøtene. I tillegg er det denne gangen anledning til følge møtet og kunne snakke med oss via Teams. Formannskapets medlemmer vil også være på Temas under dialogmøtet. Mange av oss er jo blitt vant med denne møte- og kommunikasjonsformen under koronakrisen, sier ordfører Skisland.

Følg dialogmøtet på Facebook her. 

Still spørsmål på Teams her. 

Om du prøver Teams-lenken før 30 min. før sending, kommer du kun til et venterom. Det er plass til 250 møtedeltakere på Teams, og det er om å gjøre å logge seg på og stille seg i kø om du vil ha ordet under siste del av programmet. I Teams følger du hele dialogmøtet.

Engasjer deg i dialogen

Direktesendingen på Facebook følger nedenstående program. Etter alle innlederne, vil det bli en kort pause før det er tid for ordet fritt for deg som publikum/seer, så engasjer deg i dialogen.

Du kan sende inn spørsmål i kommentarfeltet på Facebook, men du kan også la deg høre og se i Teams. Da må du logge deg inn på videokonferanse-lenken i god tid, gjøre deg til kjenne og ha innlegget ditt klart.  Husk å snakke tydelig. Formuler deg gjerne kort, slik at så mange som mulig kan slippe til.

Spørsmål til formannskapet på Facebook bli registrert og formidlet for besvarelse. Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, har ansvar for å håndtere spørsmålene. Hun lover at alle vil bli besvart. Om det blir kø av spørsmål og man ikke rekker å besvare alt under sending, lover hun at spørsmål vil bli besvart og lagt ved i referat i etterkant. Referat blir offentliggjort her på kommunens nettside.

Program

Her følger programmet for formannskapets dialogmøte på Tangvall onsdag 13. januar kl. 17.00 - 19.30.

Åpning

 • Hva skjer i Søgne av utbygginger og etableringer v/ ordfører Jan Oddvar Skisland

Inviterte innlegg (4-5 minutter hver):

 • Etablering av bydelsråd i Søgne v/ Ronny Myrene
 • Ung i Søgne v/ Jo Salamah Hammersvold Bougharyoun, elevrådsleder Tinntjønn skole og Lilly Heimdal Knudsen, elevrådsleder Tangvall skole
 • Søgne kirkes aktiviteter v/ sogneprest Birte Ester Løvåsen
 • Søgne ungdomslags aktiviteter v/ styreleder Monica Skårmo Thomassen
 • Søgne i et historisk perspektiv v/ Torvald Hellum og Oddbjørn Eikestøl
 • Murisør v/Tom Arne Aamodt
 • Handelsforeningen Tangvall v/Gunnar Pedersen
 • XR Visuell kommunikasjon v/Hege Stoltenberg
 • Vi som vil ha Søgne kommune tilbake v/ Sigurd Berg Aasen

Kort pause

Ordet fritt

 • Spørsmål fra seere/innbyggere. Det er satt av ca. en time til dette.

Se analyse og demografisk utvikling for Søgne her.