Strengere  smittevern

Formannskapet i Kristiansand stenger treningssentre og svømmehaller, innfører forbud mot skjenking av alkohol og vil at alle skal bruke munnbind på buss og i butikk.

SKAL bruke munnbind

Munnbind buss.jpg

Formannskapet i Kristiansand innfører en regel om at innbyggerne skal bruke munnbind i det offentlige rom innendørs i situasjoner hvor det ikke er mulig å opprettholde minst en meters avstand. Som for eksempel under kollektivreiser, i butikker og kjøpesentre. Foto: Shutterstock

Formannskapet i Kristiansand har i ekstraordinært møte tirsdag 23. februar, vedtatt kommunedirektørens anbefalinger om strengere smitteverntiltak for kommunen og dens innbyggere gjeldene fra og med 24. februar til og med 4. mars. Formannskapet gikk også lenger enn administrasjonens forslag og vedtok å innføre en regel om at innbyggerne skal benytte munnbind på busser og i butikker i nevnte periode.

Mens resten av landet nå får lettelser i smitteverntiltak, viderefører Kristiansand de nasjonale forskriftene i forbindelse med gjennomføring av arrangementer (se under).

Dette er smitteverntiltakene etter forskrift gjeldene fra og med 24. februar til og med 4. mars:

 • Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
 • Treningssentre er nå i utgangspunktet stengt, med to vesentlige unntak:

  Det største unntaket er at sentre kan holde åpent for medlemmer som booker seg til trening på spesifikk tid. Slik individuell trening kan ikke gjøres i par eller grupper, men må gjøres helt alene eller veiledet av personlig trener.

  Det andre unntaket er rehabilitering eller behandling av grupper på inntil seks deltakere. All annen trening i grupper og drop-in er stengt. Alle som oppholder seg i treningssentre innen disse unntakene skal til enhver tid holde minst to meters avstand til alle andre.

 • Innendørs fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter skal være stengt.

I tillegg kommer formannskapet med følgende nye regel (ikke forskrift):

 • I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs i situasjoner hvor det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meters avstand. Dette vil gjelde ved reiser med kollektivtrafikk og ved besøk i butikker og handlesentre.

Her kan du se de lokale tiltakene som gjelder for Kristiansand.

Endrer begrep

Formannskapet gikk også inn for et forslag fra Jørgen Kristiansen og KrF om ikke lenger å bruke begrepet «fastmonterte seter», men gå over til å bruket begrepet «faste tilviste plasser». Argumentasjonen fra KrF er at endringen er mer i tråd med nasjonale føringer og anvisninger, samt at den sikrer at motivasjonen for smittevern ikke senkes ved at reglene oppfattes som veldig urettferdige og uforståelige.

Antall deltakere på arrangement innendørs:

 • Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale
 • Maks 10 deltakere på offentlig arrangement uten faste tilviste plasser innendørs
 • Maks 100 deltakere på offentlige arrangement med faste tilviste plasser innendørs

Antall deltakere på arrangementer utendørs:

 • Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted utendørs
 • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten faste tilviste plasser,
  utendørs
 • Maks 3x200 deltakere på offentlige arrangement med faste tilviste plasser utendørs.

Stigende smittetrend

Bakgrunnen for formannskapets vedtak er regjeringens lettelser fra de nasjonale reglene og anbefalingene som trer i kraft fra 24. februar. Samtidig er en det fortsatt en stigende smittetrend i Kristiansand kommune, en motsatt utvikling enn i de andre store byene i Norge.

Korona-smitte-utvikling.jpg

Kristiansand har en motsatt trend når det gjelder covid-19-smitte enn de andre storbyene i Norge.

Bakgrunnen for formannskapets vedtak er regjeringens lettelser fra de nasjonale reglene og anbefalingene som trer i kraft fra 24. februar. Samtidig er en det fortsatt en stigende smittetrend i Kristiansand kommune. Smittesituasjonen de siste 14 dagene viser opp mot 200 nye smittede hvor 37 smittede har ukjent smittevei.

Det er også mange små klyngeutbrudd hvor det ikke er kjent smittevei inn og uforholdsmessig mange skoler er berørt. Smittespredning skjer både ved serveringssteder, treningssentre samt at kommunen har et vedvarende stort utbrudd i rusmiljøet. 

Anbefalt av FHI

Kommuneoverlegen i Kristiansand har i de siste dagene også diskutert smittesituasjonen med utbruddsgruppen til folkehelseinstituttet (FHI). FHI har i disse samtalene anbefalt total skjenkestopp ved serveringssteder samt stans ved treningssentre i 10-14 dager for å bidra ytterligere til å begrense antall steder hvor folk kan møtes.

Les hele formannskapets vedtak i Politisk Agdenda.