Strammer ytterligere inn

Tiltakene mot spredning av covid-19 strammes ytterligere inn gjeldende fra lørdag 29. mai klokka 09.00. Kommuneoverlegen slår fast at tiltakene er nødvendige for å verne om liv og helse, og for å slå ned smittespredningen før situasjonen ytterligere forverres.

Det har siden 17. mai vært en situasjon med sterkt økende covid-19-smitte i Kristiansand kommune. Kommunen har arbeidet aktivt med målrettede tiltak, men situasjonen er forverret.

Totalt er det registrert 524 smittede de siste 14 dagene. Risikonivå på smittetall tilsvarer nå risikonivå 5.

Vedtaket er fattet etter grundige overveielser og samarbeidsmøte med FHI.

- Vi har fått tydelige råd fra FHI om å stramme inn for å hindre ytterligere spredning. Det er nødvendig å straks innføre strengere tiltak for å begrense mobiliteten i befolkningen, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

De siste 14 dagene har det vært ca. 7% som har hatt ukjent smittevei, og tallet er ikke avtagende. De siste to dagene har det også vært flere utbrudd (ca. 10) som har startet med utgangspunkt i personer med ukjent smittevei.

- Situasjonen er alvorlig, sier Fjærtoft Vik.

Vedtaket

Kommuneoverlegen vedtar endringer i lokal smittevernsforskrift. I korte trekk (med enkelte unntak) innebærer dette følgende:

Stenging av følgende virksomheter:

  • Treningssentre
  • Svømmehaller
  • Fornøyelsesparker, bowling o.l.
  • Museer
  • Kino, teater o.l
  • Andre offentlige steder/virksomheter hvor det foregår kultur og underholdningsaktiviteter.

Forbud mot arrangementer

Påbud om hjemmekontor

Skjenkestopp

Stenging av universiteter, høyskoler m.m.

Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år

Plikt til å bruke munnbind

I tillegg videreføres eksisterende tiltak:

  • Pålegg om gjesteregistrering på serveringssteder
  • Forbud mot flere enn 5 gjester i private hjem
  • 7 dagers ventekarantene

Les hele vedtaket her    

Les hele forskriften her

Kommuneoverlegen oppfordrer Kristiansands befolkning til å følge de strenge smitteverntiltakene også om de skulle befinne seg i en annen kommune.

Forskriften gjelder til og med 30.05.21 kl. 24.00.  Innstrammingene er tema på ekstraordinært fjernmøte i formannskapet søndag kveld klokken 18.00.

Kontakt for media

Kommuneoverlege
Styrk Fjærtoft Vik
46 93 16 86