Stort trykk på smittesporing

På grunn av stort antall smittede mandag 6. desember rekker ikke smittesporerne å kontakte alle smittede i løpet av kvelden.