Stopp hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer er en stor trussel mot ytringsfrihet og demokratiet. Filmskaper Steffan Strandberg har laget en kampanjefilm mot netthets som bevisstgjør hvordan mange snakker til hverandre på nettet.

Bilde28.jpg

Skuespiller Janne Formoe er blant de som er medvirkene i kampanjefilmen "Stoppnetthets".

Kampanjefilmen “Stoppnetthets” er en film som tar utgangspunkt i netthets og hvordan hatefulle ytringer er en trussel mot samfunnet. Filmen har fått støtte fra en rekke samarbeidspartnere deriblant Kristiansand kommune som en del av kommunens arbeid og satsing mot hatkriminalitet og hatytringer.

I tråd med dette arbeidet ble ett nytt kapittel i den eksisterende kriminalitetsforebyggende planen vedtatt av bystyret og det ble opprettet en digital underskriftskampanje mot hatytringer som pågår til 30. september.

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Benitez Nilsen har jobbet med utformingen av det nye kapittelet og har vært pådriver av underskriftskampanjen. Hun er svært positiv til kampanjefilmen.

– Hatkriminalitet og hatefulle ytringer er et alvorlig samfunnsproblem med betydelige skadevirkninger og som truer demokratiet. Denne filmen er viktig for å bevisstgjøre hvordan vi faktisk snakker til hverandre på nett. For både i kommentarfelt på nettsider og på sosiale medier tillater folk å snakke slik som de snakker i filmen og dette er noe vi jobber for å forebygge, sier Nilsen.  

Se filmen her:

Underskriftskampanjen “Nei til hat”

Frem til 30. september kan du signere kommunens sin digitale underskriftskampanje “Nei til hat”. Tanken er at flest mulig skal forplikte seg til innsats for å bekjempe ytringer som sprer hat. 

Signer "Nei til hat"

Kampanjefilmen er regissert av Steffan Strandberg og er støttet av:

Stiftelsen Cultiva, LO, NHO, Medietilsynet, Abup, Landslaget for lokalaviser, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norske PEN, Likestilling og diskrimineringsombudet, Amnesty Norge, Antirasistisk senter, Kristiansand kommune, Human-etisk forbund, KS, Sørnorsk filmsenter.