Strengere tiltak i Kristiansand

Allerede mandag ligger det an til å bli vedtatt nye og strengere tiltak i Kristiansand. Ordfører Jan Oddvar Skisland forventer at formannskapet i løpet av mandag kveld får skjerpet den lokale forskriften etter at Folkehelseinstituttet søndag slo alarm overfor kommunen om koronasituasjonen i Kristiansand.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd og hennes administrasjon forbereder tiltakene som nå vil være nødvendig å innføre.

Økningen i smitte til samme nivå som Oslo, og det at smitten med ny eller ukjent smittevei øker, er bakgrunnen for at Kristiansand nå må stenge betydelig mer for en periode på to uker. Videregående skoler går over til rødt nivå allerede fra mandag morgen.

Tiltakene formannskapet skal ta stilling til om vil gjelde fra mandag kveld er:

 • Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler er fremdeles på gult nivå. Administrasjonen presiserer  viktigheten av bestemmelsene som gjelder på dette nivået blir overholdt. Informasjon om hva som gjelder for de enkelte skoler vil være å finne på de enkelte skolers hjemmesider.   (Videregående opplæring på rødt fra mandag).
 • Universitetet fortsetter med nesten bare digital undervisning og strengt smittevern. 
 • Alle arrangementer forbys med unntak for bisettelser og begravelser.
 • Alle treningssentre stenges helt.
 • Alle serveringssteder stenges helt, hjemhenting tillates.
 • Forbud mot flere enn fem gjester i private hjem, altså en lokal forskriftfesting av den nasjonale anbefalingen.
 • Kamper mellom barn fra ulike idrettsklubber forbys.
 • Virksomheter der ansatte må være i fysisk kontakt med kunder underlegges krav om å følge strenge tiltak som finnes i ulike bransjers veiledere.

For alle innbyggere vil gjelde:

 • Skal bruke munnbind innendørs i det offentlige rom når avstand ikke kan overholdes. Dette gjelder ikke barn under 12 år
 • Færre nærkontakter.
 • Avstand til alle man møter.
 • Anbefales å laste ned Smittestopp-appen. 
 • Bruk av hjemmekontor der det er mulig

 

Kommunen holder på å øke kapasitet for smittesporing og testing og setter inn de interne teamene som tidligere har trent seg til dette.

Sammen med Statsforvalteren varsles nabokommunene om de planlagte tiltakene.

 

Kontakt for media:

Ordfører Jan Oddvar Skisland, 982 87 900

Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd, 975 10 864

Kommuneoverlege Styrk F. Vik, 469 31 686