Stenger toppen av Odderøya for kjøretøy 1. mai-helga

Kristiansand kommune har i samråd med politiet besluttet å stenge av oppkjørselen til toppen av Odderøya fra fredag ettermiddag til mandag morgen.

Toppen av Odderøya er et populært utfartssted for russen og andre ungdommer i helgene. Spesielt 1. mai-helga samles det tradisjonelt mange ungdommer på området. Dette skaper ofte farlige situasjoner, både på grunn av at der er flere bratte skrenter og at det kan oppstå farlige trafikale situasjoner med russebiler og andre biler som kjører i området.

– Det er med denne bakgrunnen vi, i samråd med politiet, ser oss nødt til å stenge av området for å ivareta sikkerheten, sier Kurt Tange Jensen, produksjonssjef ved parkvesenet. Han forteller at de setter opp betongelementer ved oppkjørselen på ettermiddagen fredag 30. april. Disse vil bli fjernet mandag morgen. Dermed vil toppen av Odderøya være utilgjengelig for kjøretøy hele helga.

Bildene under viser det gjeldende området hvor det blir satt opp sperrer. Rød sirkel er plassen som blir stengt av for kjøretøy. Stengslene plasseres ved den røde streken.

Odderøya_beskjaert.png

Odderøya.png