Stenger ikke butikker og kjøpesentre

Formannskapet vedtok 3. mars 2021 at butikker og kjøpesentre ikke skal korona-stenges. Formannskapet vedtok også at munnbind skal brukes inne i offentlige rom når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Vedtaket ble:

  • Det skal benyttes munnbind i det offentlige rom innendørs i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand. Dette gjelder ikke for barn under 12 år.
  • Kjøpesenter og butikker skal ikke stenges.

Munnbind-vedtaket er ikke utformet som et påbud i kommunes forskrift om smitteverntiltak fra 1. mars i år. Forskjellen på et påbud og en anbefaling, er at det er straffbart å ikke følge et påbud. 

Her kan du lese mer om hvilke lokale tiltak som gjelder nå i Kristiansand.