Starter dialogmøtene igjen

Kristiansands folkevalgte starter opp igjen serien med dialogmøter. Onsdag 19. mai treffer formannskapet befolkningen i Tveit og Hamresanden digitalt på Teams og Facebook.

Dialogmøte Søgne 13012021 6 small.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland mener strømming av dialogmøtene har fungert godt og at mulighetene for dialog ikke er dårligere i digitale møter. Foto: Svein Tybakken

Også dette dialogmøtet blir dessverre digitalt, og publikum får treffe formannskapet på Teams og Facebook. Sendingen skjer fra gymsalen på Ve skole kl. 17.00-19.30. Der vil kun ordfører Jan Oddvar Skisland, de lokale innlederne og administrativ bistand fra administrasjonen vær fysisk til stede.

Påloggingslenke for Teams     Følg dialogmøtet på Facebook

Fin erfaring

– Vi må bare beklage at koronasituasjonen fortsatt er så uavklart at det ikke er smittemessig forsvarlig med fysiske dialogmøter. Formannskapet skulle svært gjerne treffe innbyggerne ansikt til ansikt og vi ser frem til den dagen det igjen er lov. Men vår erfaring er også det er god dialog også med de digitale møtene. Derfor er det med forventning og friskt mot vi strømmer fra Ve skole til befolkningen i Tveit og Hamresanden, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Det er viktig for formannskapet å få gjennomført innbyggerdialogen som vi føler vi er godt i gang med. Vi opplever at også kommunens innbyggere, nærings- og foreningsliv verdsetter denne muligheten til å møte byens politikere, sier Skisland, som skal lede det digitale dialogmøtet fra Ve skole i Tveit.

Innbygger-spørsmål

Innbyggere som vil delta kan både stille spørsmål direkte i Teams eller legge spørsmål i kommentarfeltet på Facebook-strømmingen. Spørsmål til formannskapet på Facebook bli registrert og formidlet til ordfører for besvarelse under møtet. Formannskapets medlemmer kommneterer på Teams, der hele 250 kan være på samtidig..

Direktesendingen på Facebook følger nedenstående program. Etter alle innlederne, vil det bli en kort pause før det er tid for ordet fritt for publikum/seere. Publikum kan sende inn spørsmål i kommentarfeltet på Facebook, men du kan også la deg høre og se i Teams. Da må du logge deg inn på videokonferanse-lenken (Teams - se over) i god tid, gjøre deg til kjenne og ha innlegget ditt klart. Husk å snakke tydelig. Formuler deg gjerne kort, slik at så mange som mulig kan slippe til.

Spørsmål til formannskapet på Facebook bli registrert og formidlet for besvarelse. Leder for demokratiordninger, Hallvard Auestad har ansvar for å håndtere spørsmålene. Han lover at alle vil bli besvart. Om det blir kø av spørsmål og man ikke rekker å besvare alt under sending, lover han at spørsmål vil bli besvart og lagt ved i referat i etterkant. Referat blir offentliggjort her på kommunens nettside noen dager etter dialogmøtet.

Program

Dialogmøte onsdag 19. mars kl. 17.00-19.30 på Ve skole.

Åpning kl. 17.00:

 • Hva skjer i Hamresanden/Tveit av utbygginger og etableringer v/ordfører Jan Oddvar Skisland

Inviterte innlegg (5 minutter hver):

 • Carl Jæger – leder Hamresanden vel
 • Markus Emil Omdal – elevrådsleder
 • Fredrik Landmark – fritidsenheten
 • Glenn Kjevik – Hamresanden venner
 • Terje Nordal – Tveit Idrettslag
 • Thomas Drangsholt Gabrielsen – gårdbruker
 • Wenche Haukeland – Drangsholt og Grødum vel
 • Paul-Håvard Sørensen – oberst ved Luftforsvarets skolesenter
 • Jens Olai Justvik – sogneprest Tveit kirke
 • Lena Juel – leder for trafikkutvalget i FAU, Ve skole.

Kort pause

 • Ordet fritt ca kl. 18.30 med spørsmål fra seere/innbyggere. Det er satt av ca. en time til dette.

Mer om dialogmøtene

Her kan du gi innspill