Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved årets stortings- og sametingsvalg 13. september må du stå i manntallet.

Valglogo.

Stortings- og sametingsvalget avholdes 13. september 2021. Illustrasjon: Valgdirektoratet. 

For å stemme ved årets stortings- og sametingsvalg må du stå i manntallet.

Manntallet vil være tilgjengelig i innbyggertorgene fra 14. juli.

Dersom du har spørsmål kontakt oss:
Telefon: 38 07 50 00

Er det noe galt ved oppføringen i manntallet, må du sende e-post eller brev til valgstyret og be om at feilen rettes opp:

Epostadresse:
post@kristiansand.kommune.no

Postadresse:
Valgstyret for Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland
«ved Eva Ottesen»

Les mer: Valg