Spørreundersøkelse om digitalisering

Følg lenken nederst i denne saken for å besvare undersøkelsen. Du kan også komme med dine innspill på telefon dersom du foretrekker det. Se kontaktdetaljer i artikkelen.

Kristiansand kommune ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom digitalisering.

Med planlegging, beredskap og ressursbruk, skal kommunen stå bedre rustet til å møte utfordringene i fremtiden. Dette er i tråd med bærekraftsmålene Kristiansand kommune har valgt å sette søkelys på i samfunnsdelen av kommuneplanen.

Margrethe Noraas_1_mer farge.jpg

Margrethe Noraas

– Digitalisering er en av forutsetningene for å lykkes i dette arbeidet. Utvikling av helhetlige digitale løsninger som setter brukeren i sentrum er helt nødvendig dersom vi skal oppnå våre mål, sier rådgiver i digitalisering i Kristiansand kommune, Margrethe Noraas.

Hun understreker at kommunen må ha innbyggerne med seg på denne reisen for å lykkes.

– Kompetanse Norge viser til at om lag 600.000 er såkalt ikke-digitale, og 200.000 av disse er eldre. Dette digitale utenforskapet ønsker vi å gjøre noe med, men da må vi først vite hvor skoen trykker. Vi inviterer derfor innbyggerne til å gi sine innspill gjennom en spørreundersøkelse som det tar ca. ti minutter å besvare, avslutter Noraas.

Er det vanskelig for deg å få besvart undersøkelsen digitalt?

Kontakt Margrethe Noraas på telefon 90 96 72 11 for et telefonintervju.

Undersøkelsen er åpen frem til torsdag 16. desember klokka 15.00.

Klikk her for å ta undersøkelsen.