Songdalen har fått eget bydelsråd

I går kveld ble det første årsmøtet i Songdalen Bydelsråd holdt. – Endelig er vi i gang. Dette har jeg gledet meg til, sa nyvalgt leder Ann Osaland.

Ann Osaland.jpg

Nyvalgt leder Ann Osaland, fortalte litt om egen bakgrunn og sitt engasjement for Songdalen og bydelsfondet. Foto: Kari Anne Candasamy. 

Invitasjonen til det det første årsmøtet i det nye bydelsrådet samlet ikke mer enn 8-10 representanter, men årsmøtet fikk valgt ny leder og nytt styre, og dermed er byrådet i gang.

Møteleder Svein Jåtun fortalte at et interimstyre bestående av Monica Hattrem-Berge, Trude Selsvold, Geir Nateland og han selv, ble valgt for cirka ett og et halvt år siden. Men koronapandemien som kom like etterpå, forsinket arbeidet med å stable bydelsrådet på plass. Først i slutten av mai i år hadde de kommet så langt at de fikk avholdt et stiftelsesmøte via Teams og dermed fikk mandat for å lage forslag til vedtekter og kalle inn til dette årsmøtet.

Om bydelsrådet

Av vedtektene framgår det mellom annet at:

  • Songdalen Bydelsråd er en frittstående, partipolitisk uavhengig organisasjon som ledes av et styre sammensatt av valgte representanter fra medlemmene.
  • Songdalen Bydelsråd skal jobbe for en positiv og balansert utvikling av bydelen med fokus på menneskene som bor her, går på skole eller driver næringsvirksomhet i bydelen.
  • Songdalen Bydelsråd skal jobbe for en best mulig livskvalitet for bydelens innbyggere i alle aldre.
  • Medlemskap i Songdalen Bydelsråd er forbeholdt interesseorganisasjoner og privatpersoner med virke og eller bosted i bydelen.

Les vedtektene for Songdalen Bydelsråd her

– Litt sånn julekveld for meg

Rostoft_nettside.jpg

Varaordfører Erik Rostoft var invitert av årsmøtet til å holde et innlegg. Foto: Kari Anne Candasamy. 

Rostoft har spesielt engasjert seg for etablering av bydelsråd både i Songdalen og Søgne. Han innledet med å vise til at begge de to gamle kommunene har sterke grupper som har hatt ett tema: kommunesammenslåing. 

– Mens vi som er valgt inn i bystyret har fokus på at vi skal prøve å gjøre det beste for hele kommunen i den perioden vi er valgt. Så må den andre saken være en egen sak. Jeg har full respekt for at det er forskjellige agenda for det, men dette dreier seg bare om å sørge for at dere ikke blir utelatt i god kommunikasjon med det som skjer. Det har vært mitt eneste ønske, derfor er det litt sånn julekveld for meg nå å se at bydelsrådet etableres, sa han.

Fra før eksisterer det bare ett bydelsråd i kommunen. Det er Randesund bydelsråd som har vært virksomme i fem år. Rostoft ser for seg at det i hele kommunen kan komme 6-8 bydelsråd totalt, og han håper at også Søgne får opprettet sitt bydelsråd snart. I Vågsbygd er det planer om å omdanne Vågsbygd Vel til bydelsråd.

Bydelsrådene er ment å dekke et avgrenset geografisk område, de er politisk uavhengige og selvstendige enheter med egne vedtekter. Rådene skal være et bindeledd mellom innbyggerne og kommunens administrasjon og politikere. Det er også vedtatt å ansette en bydelskoordinator i halv stilling som skal bistå bydelsrådene.

–  Det vil bli lagt vekt på hva bydelsrådet mener i høringer og andre saker, som for eksempel prioriteringer til det nyetablerte bydelsfondet, sa Rostoft.  

Informerte om innbyggerdialogen

Rostoft informerte om kommunens dialog med innbyggerne og viste til kommunens nettside og seksjonen om innbyggerdialog og frivillighet. Han fortalte om demokratiordninger, frivillighet, bydelsfondet og ikke minst de 16 dialogmøtene som formannskapet skal holde årlig i bydelene. Videre fortalte han om arbeidet som gjøres for å formidle det som skjer i disse møtene og vise hva som kommer ut av dem.
–  Alle dialogmøtene streames og kan sees i opptak på Dialogmøter-siden på kommunens nettside. Her finner du også et dokument som viser innspillene som kommer i møtet og som blir svart ut fra kommunen i ettertid, sa Rostoft og understreket at det gjøres mye arbeid for å gjøre møtene og oppfølgingen av disse, tilgjengelig for innbyggerne i ettertid. Han framhevet også arbeidet som gjøres for at kommunen skal ha en åpen dialog med innbyggerne og utvikle digitale løsninger til det beste for innbyggerne, slik som innbyggerappen, Min side, digitale søknadsskjema og annet.

Det nye styret i bydelsrådet

Styret2.jpg

Ann Osaland, den nyvalgte lederen av bydelsrådet sa at hun gleder seg til å ta fatt. – Dette har jeg ventet på lenge og nå gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet. Med seg i styret får hun: Lena Stedal, Else Marie Hagen, Mona Beathe Bøthner, Tom Finsådal, Kim Øvland og Veronica Ryen-Kristiansen.  På bildet ser vi fra venstre: Else Marie Hagen, Ann Osaland og Lena Stedal. De øvrige styremedlemmene var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kari Anne Candasamy. 

Hattrem og Jåtun.JPG

Svein Jåtun og Monica Hattrem-Berge fra interimstyret ledet årsmøtet. Foto: Kari Anne Candasamy.