Søker etter møtefullmektiger til forliksrådet

Kristiansand kommune er på jakt etter deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

Bilde av boken med Norges lover

Kommunen søker etter møtefullmektiger til forliksrådet. Illustrasjonsfoto: BF Sandnes, Scanstockphoto.

Kristiansand kommune er på jakt etter deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet for å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.

For å bli møtefullmektig må du være over 25 år, ha alminnelig god kunnskap om samfunnet og beherske norsk skriftlig og muntlig.

Møtefullmektig får godtgjørelse etter statens satser, for tiden 586 kroner. Dette tilsvarer et halvt rettsgebyr som er 1 172 kroner.

Om forliksrådet

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol. Forliksrådet skal legge til rette for at partene får løst en tvist ved mekling eller dom. Et rettsmøte i forliksrådet er mindre formelt og mindre omfattende enn et rettsmøte i de andre domstolene. Forliksrådet kan hjelpe med å løse konflikter eller tvister gjennom megling. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom.

Les mer om forliksrådet

Møtefullmektig i forliksrådet er omtalt i lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Søknadsfrist – snarest mulig

Har du lyst til å bli møtefullmektig i forliksrådet, ta kontakt med:

Eva Sand, i politisk sekretariat, på e-post snarest mulig.