Søk SFO før 15. mars

Foreldre kan nå søke SFO-plass for barn for skoleåret som begynner høsten 2021.

SFO.jpg

(Foto: Anders Martinsen fotografer)

Tilbudet om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid gjelder for alle elever fra 1. til 4. trinn. Elever med særskilte behov får tilbud om SFO til og med 10. trinn.

Det er anledning til å søke om SFO-plass hele året. Men for å lette skolenes planlegging av neste skoleår, er det fint om foreldrene søker plass innen 15. mars.

Foreldre logger seg inn på Foreldreportalen med BankID eller BankID på mobil for å søke.

Foreldreportalen

Hvis du ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du kontakte ansatte i innbyggertorget på Nodeland, Tangvall og i Rådhuskvartalet.

Innbyggertorget

Fra høsten 2021 vil en hel plass i SFO koste maksimalt 3406 kroner i måneden. Det er også innført gradert betaling.

Mer om priser, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling.