Søk på toppidrettsstipend

Fram til 1. oktober 2021 er det mulig å søke på Kristiansand kommunes stipend for toppidrettsutøvere og toppidrettstrenere. Stipendsummen er på 500 000 kroner.

Mottakere av årets toppidrettsstipend.jpg

Utøverne og trener som mottok toppidrettsstipend for 2020. Bakerst fra venstre: Bokser Mindaugas Gedminas, faren til Aida Dahlen, Lars Dahlen, tok imot diplomet på vegne av bordtennisspilleren, friidrettsutøver Sigurd Tveit.
1. rekke fra venstre: Svømmeren Malene Rypestøl og svømmetrener Geir Thorstensen. Foto: Marte Krogstad

Formålet med toppidrettsstipendet er å gi anerkjennelse til Kristiansands fremste toppidrettsutøvere og trenere. Ordningen skal også bidra til å inspirere, stimulere og til videreutvikling.

Søknadskriterier

Klubben, kretsen eller forbundet skal søke på vegne av utøveren og/eller treneren. Utøver skal representere en idrettsklubb i Kristiansand. Om man har blitt tildelt stipend tidligere, er ikke dette til hinder for å motta stipend på nytt på et senere tidspunkt. Man kan tildeles stipend i hovedsak for ett år, men det kan også gis for inntil to år om gangen.

Stipendsummen for 2021 er på totalt 500 000 kroner.

Ved tildeling av toppidrettsstipend til utøver, legges det vekt på innlevert dokumentasjon på:

  • Oppnådde resultater primært på nasjonalt/internasjonalt seniornivå
  • Uttalelser fra trener/leder/klubb/krets/forbund
  • Kortfattet trenings- og konkurranseplaner for videre satsning

Begrensinger

  • Økonomiske forutsetninger varierer fra idrett til idrett, fra miljø til miljø og fra utøver til utøver. Det vil derfor kunne være aktuelt å foreta en økonomisk behovsprøving ved tildeling av offentlig tilskudd til formålet.
  • Mottakeren står fritt til å bruke stipendet til videreutvikling innenfor sin idrett. Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling om det forekommer at mottaker blir dømt for bruk av doping. 

Søknadsskjema og retningslinjer

Alle idrettsklubber/organisasjonsledd i idretten innenfor Kristiansand kommune kan fremme forslag på kandidater. Det åpnes ikke opp for søknad fra enkeltpersoner/utøvere.

Søknadsskjema

Retningslinjer for toppidrettsstipend

Siste frist for å søke er fredag 1. oktober kl. 23.59.

Tildeles 8. desember

Toppidrettsstipendene tildeles av kulturutvalget i møte 8. desember 2021. Toppidrettsforumet i Kristiansand sammen med ett medlem av kulturutvalget, innstiller kandidat(er) overfor kulturutvalget. 

Toppidrettsforum består av representanter fra Universitetet i Agder, Olympiatoppen Sør, Kristiansand Idrettsråd, Kristiansand Katedralskole Gimle, Akademiet og Kristiansand kommune v/Idrettsenheten.