Søk midler fra Folkets klimadugnad

5. mai går søknadsfristen for Folkets klimadugnad ut. Har du et miljøprosjekt du trenger støtte til? Du kan søke om midler fra 5 000 til 50 000 kroner.

Bilde -  Folkets klimadugnad 0321_Fvn M33B.png

Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.  

Hensikten med Folkets klimadugnad er å bidra til at innbyggernes egne klima- og miljøtiltak kan gjennomføres. Bystyret har bevilget 850 000 kroner til klimadugnaden. Søknadsfristen er allerede 5. mai, så om dette er noe for deg, les videre og send inn søknaden din.

Her er noen eksempler på aktiviteter eller tiltak som det kan søkes tilskudd til:

  • Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap.
  • Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr.
  • Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka.

Dette kan det ikke gis tilskudd til:

  • ordinær drift eller vedlikehold
  • allerede gjennomførte tiltak
  • kommersielle tilbud
  • tiltak som dekkes av andre kommunale tilskuddsordninger

Alle som søker må være registrert i Aktørbasen, som er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand.

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg i Aktørbasen

 Les her alt om hvordan du søker på Folkets klimadugnad