Søk barnehageplass før 1. mars

Siste frist for å søke barnehageplass er 1. mars. Du søker om plass via Foreldreportalen på kommunens nettside.

barnehagebredd.jpg

Bildet fra Roligheden barnehage på Lund (Anders Martinsen fotografer) 

Skjemaet, og annen nyttig informasjon, finner du på en egen infoside om barnehagene. 

Mer informasjon

Der finner du også informasjon om hvem som har rett på barnehageplass, oversikt over alle barnehagene og informasjon om pris og redusert betaling.

Tilbud om plass i hovedopptaket sendes fra ca. 18. mars.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2021 har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til den måneden barnet har rett til plass. 

Hvis du ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du kontakte ansatte i innbyggertorget på Nodeland, Tangvall og i Rådhuskvartalet. De ansatte hjelper også med å søke om redusert betaling for barnehageplass, hvis du har krav på det.

Innbyggertorget