Gjester som har vært på Herlig Land 1. og 3. september og McDonalds Sørlandssenteret 4. september bes være obs på symptomer, og teste seg snarest ved symptomer.

En smitteførende person har vært på Herlig Land i kvadraturen i Kristiansand onsdag 1. september fra klokken 11.30-17.00 og fredag 3. september fra kl 12.00-17.00.


Det har også vært smitteførende person på Mc Donalds Sørlandsparken lørdag 4.september kl 11.00-17.30

Gjester som har vært på Herlig Land og McDonalds i nevnte tidsrom bes være obs på symptomer, og teste seg snarest ved symptomer.

Mer informasjon

Her kan du se hva det vil si å være obs på symptomer.

Her finner du Kristiansands oversikt over hvor du kan teste deg og karanteneregler.

Se ellers liste over mulige smittesteder i kommunen.