Slo hjemmetesten ut? - Si i fra!

Nå er det en del som benytter seg av hjemmetester som de selv har anskaffet. Hvis testen er positiv, kontakt smittesporing med en gang.

Test.jpgKommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik har en klar beskjed til deg som har fått positivt utslag på en hjemmetest for korona.

– Dersom du får positiv test, så skal du umiddelbart kontakte smittesporing. Vi vil da gjennomføre ny testing og nødvendig smittesporing, sier Vik.

Hensikten med all testing er å unngå videre spredning av viruset, og da er vi avhengig av å få følge opp de som tester positivt.

Smittesporing: 90 66 21 84. 
Svartid:
Hverdager 08.30 – 20.00.
Lørdag og søndag 11.30 – 20.00