Slik blir Wilds Minne skole

Nå er forprosjektet til Wilds Minne skole avsluttet, og prosjektet går dermed inn i detaljfasen. Denne fasen varer til april 2022.

Stensrud og Aspevik_Wilds_Minne.jpg

Prosjektleder Morten Stensrud (til venstre) og Bengt Aspevik i Kristiansand kommune fotografert utenfor Wilds Minnes skole slik den fremstår i dag. Foto: Kari Anne Candasamy. 

– Estimert sluttdato for det nye skolebygget er skolestart i august 2024, samtidig som flerbrukshallen er planlagt å være ferdig, forklarer prosjektleder i Kristiansand kommune, Morten Stensrud. – Vi jobber nå med å få frem revidert kostnadsramme.

Her kan du se en animasjonsfilm som viser hvordan skolen og området rundt er planlagt.

Litt fakta om bygget

Selve skolen har et arealbehov på 2630 m2, mens flerbrukshallen er estimert til å ligge på ca. 2300 m2. Den gamle Starthallen skal rives og det skal bygges en ny flerbrukshall der det i dag er parkeringsplass. Cirka halvparten av arealet i den gamle hallen brukes i ny hall.

Inngangsparti.jpg

Bakgrunn

Årsaken til at skolen skal utvides er at det stadig blir flere elever på barnetrinnet på Lund. I dag er kapasiteten på Wilds Minnes skole sprengt, og elever i nærområdet må derfor avvises. Elevtallet på barnetrinnet på Lund er totalt 810 elever, 426 på Lovisenlund, 382 på Wilds Minne. Skolene har en beregnet kapasitet på henholdsvis 500 og 295 elever. Det er med andre ord trangt om plassene.

– I kommuneplanen for Kristiansand står det at vi skal ha økt utbygging i sentrumsnære områder, forklarer Bengt Aspevik. – Det er et vesentlig poeng å ha tilstrekkelig skolekapasitet for å få til dette. Vi legger til grunn en dimensjonering av den nye Wilds minne skole på 500 elever, altså en økning på omtrent 120 elevplasser sammenlignet med dagens elevtall på 382.

Kontrakt

I april 2021 ble Veidekke Entreprenør AS tildelt kontrakt for totalentreprise med samspill for nye Wilds Minnes skole og flerbrukshall.

Samspillsenterprise er en gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et byggeprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. I denne samarbeidsformen utnyttes kompetansen til både entreprenør, arkitekt, rådgivere og byggherre for å få fram et best mulig resultat, både innholdsmessig, teknisk og økonomisk.Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal utføres i KL-tre (massivt tre).

Bildene nedenfor er fra den nye rapporten. (Samtlige illustrasjoner er utført av Norconsult).

Bygget overnfra.jpg

Her kan du se hele rapporten fra forprosjektet med detaljer om bygget. 

(Samtlige illustrasjoner i artikkelen: Norconsult.)

 

 

Wilds Minne skole

Besøksadresse:

Marviksveien 90
Kristiansand