Skifte av leder for Helsefellesskapet Agder

På møtet i Helsefellesskapet Agder ble administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF takket av etter to år som leder av Helsefellesskapet i Agder. Hun overrakte stafettpinnen til kommunene ved kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen.

Helseforetaket og kommunene veksler på å inneha ledervervet for Helsefellesskapet. Sørlandet sykehus HF (SSHF) har innehatt vervet de to siste årene. Nå er kommunene som overtar, og det ble det kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen som trer inn i denne rollen fra 2022. Samtidig overtar SSHF ledelsen av de fire regionale samarbeidsutvalgene (RS-ene).

Danielsen la i sin takketale til Mevold vekt på at Helsefellesskapet i Agder under hennes ledelse har hatt en god utvikling, viktige prosesser er gjennomført og at langsiktige planer om forbedring og utvikling av helsetjenester til Agders befolkning er lagt. - Ikke minst har det utviklet seg et godt forhold mellom partene som bygger på tillit til hverandre, sa han blant annet.

Danielsen takket også sekretariatet som sørger for fremdrift i de ulike prosjektene og aktivitetene som Helsefellesskapet initierer. - Uten et profesjonelt sekretariat blir det lite aktivitet, mente han.

 

Harald Danielsen og Nina Mevold