Skal teste mer miljøvennlig kunstgress

Kristiansand kommune i samarbeid med GOE-Production og Norges Fotballforbund skal nå teste ut et organisk innfyll som kan erstatte gummigranulat på kunstgressbaner. Prosjektet skal testes ut ved Sukkevann.

Ved Sukkevann Idrettspark skal det nå starte et prosjekt for å teste ut en ny type innfyll på kunstgressbaner som belaster miljøet minst mulig. Innfyllet er et organisk trefiberbasert granulat som er utviklet av GOE-Production. Granulatet skal nå testes ut på bane A tilhørende Juniorfeltet på Sukkevann som skal bli renovert. Banen brukes til daglig av Randesund IL som også er vertsklubb for samarbeidsprosjektet. 

Renoveringen og prosjektet startet 23. juni og Juniorfeltet som består av fire 7’er baner skal bli rehabilitert med nye grunnarbeider og det vil bli lagt drensasfalt. Deretter vil det bli lagt ny pad og kunstgress. På bane A vil det bli lagt organisk innfyll fra GOE-Production, mens på de tre øvrige banene vil det bli lagt tilbake det gamle SBR innfyllet som er det mest kjente og mest brukte innfyllet per i dag.

Prosjektgruppe foran juniorfeltet på Sukkevann.jpg

Delaktige i prosjektet er (f.v.) Yngvar Håkonsen (daglig leder NFF Agder), Øystein Glad (idrettssjef), Ole Myhrvold (anleggsleder NFF) og Øystein Konradsen (daglig leder RIL). Her står de foran juniorfeltet på Sukkevann som er under rehabilitering. Foto: Robert Winnem

Idrettssjef Øystein Glad i Kristiansand kommune er positivt innstilt til å få testet det nye innfyllet i samarbeid med GOE-Production og Norges Fotballforbund.

– Diskusjonen omkring alternative og mer miljøvennlige innfyll til kunstgressbaner har pågått over en lang periode. Så langt har det vært begrenset med gode og rimelige alternativer til blant annet det klassiske SBR innfyllet. Utfordringene er å skape et godt innfyll som gir gode spillopplevelser for brukerne. Idrettsenheten i Kristiansand kommune synes det er utrolig spennende å være med i dette prosjektet sammen med GOE og NFF, og forhåpentligvis være med å bidra til å fremskaffe et godt miljøvennlig granulat/innfyll, sier idrettssjefen før han legger til:

– Når arbeidet på banene er ferdig vil spillerne fra Randesund IL bli involvert slik at de kan teste de nye versjonene på de øvrige banene. Kristiansand har som et av et av sine satsningsområder at vi skal være attraktiv og miljøvennlig. Hvis vi med dette prosjektet kan bidra til å frembringe et miljøvennlig innfyll så har Kristiansand virkelig vist at vi er en foregangskommune på grønn omstilling, sier han.

Arbeidet vil være ferdig senest 25. august 2021.

Bakgrunn for prosjektet

Det mest kjente og mest brukte innfyllet per i dag er SBR innfyllet. Norges Fotballforbund (NFF) har i flere år vært i kontakt med flere aktører som ser på mulighetene for å fremskaffe nye typer innfyll som belaster miljøet i minst mulig grad.

I november i 2020 inviterte Norges Fotballforbund en rekke aktører, deriblant de største kommunene i landet, til en presentasjon med en aktør, GOE-LP (GOE), som hadde jobbet med et alternativt innfyll. GOE hadde da jobbet i ca. 2 år med utvikling av et trefiberbasert granulat, GOE-BIOgranulate som er fullstendig biologisk nedbrytbart alternativ til gummigranulat, og inneholder derfor ingen unaturlige kjemikalier, eller tungmetaller. Granulatet er systemtestet i et FIFA-akkreditert laboratorium i Glasgow, hvor det tilfredsstilte FIFA Quality Pro-standard, en standard som viser til at granulatet kan anvendes for både topp -og breddefotball.

Organisk granulat.jpeg

Slik ser trefiberbasert granulat ut. Foto: Asle Ravnås

Neste steg på veien var å teste granulatet på feltet. Det optimale treningsfeltet for å teste ut produktet er et felt bestående av flere baner og som kan brukes av flere typer fotballspillere i forskjellige aldersgrupper. Kristiansand har et felt som passet til dette formålet: Juniorfeltet på Sukkevann.

Prosjektet skal, sammen med PST-Sportsanlegg AS og de internasjonale aktørene Greenfields og Trocellen, teste og optimalisere innfyllet på fire baner ved Sukkevann Idrettspark i Kristiansand kommune, med formål om å senere tilgjengeliggjøre produktet for kommuner og idrettslag i Norge.

Tiltaket er også med i det internasjonale EU Erasmus og programmet kalt «Striker», hvor NFF har fått oppdraget med å finne mer miljøvennlige kunstgress i forhold til. FN sine bærekraftmål.

Kontaktperson for media

Idrettssjef Øystein Glad, mobil: 95 06 35 38