Skal du brenne Sankthansbål?

I morgen onsdag 23. juni er det Sankthansaften og tid for kos med bål for mange. Her finner du regler, tips og råd for en trygg og miljøvennlig bålbrenning.

Bilde av Sankthansbål.

Sankthansbål. Illustrasjonsfoto: Kristiansand kommune.

Skal du brenne Sankthansbål er det viktig at du kun bruker materialer av rent tre. Annet avfall kan nemlig være miljø- og helseskadelig.

Dessverre er det ikke alle som vet at det de hiver i flammene kan være både helse- og miljøskadelig. Både dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter finner veien til Sankthansbålet.

– Dette er produkter som kan inneholde svært skadelige stoffer, og som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø ved brenning. Når det brennes dannes det giftige stoffer i røyken og asken fra bålet. Dette er ikke bra for menneskene rundt, og asken kan også havne i vannet i nærheten av bålet hvor det kan gjøre skade for både mennesker, dyr og natur. Derfor skal det kun brukes rent treverk på bålet, opplyser miljørådgiver Alena Bohackova.

Vil sjekke bål i skjærgården

Kristiansand kommune og Statens Naturoppsyn gjennomfører befaring i skjærgården før Sankthansaften.

På befaringen sjekker vi om bålene er trygge og avfallsfrie, og sier ifra hvis vi ser lovbrudd.

– Vi ønsker ikke å være en festbrems eller kriminalisere folk som følger en i utgangspunktet hyggelig tradisjon. Å brenne en pram eller gammel impregnert brygge vil av mange defineres som en harmløs tradisjon. Kommunen ønsker ikke å ødelegge tradisjonen med bålbrenning Sankhansaften, men peke på at samfunnet og kunnskapen vår utvikles og vi må alle forholde oss til hva som er lov og ikke lov. Det gjelder også tradisjonsbærere, sier Bohackova.

Regler for trygg bålbrenning

For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning og plager gjelder følgende regler for bålbrenning:

 • En person skal være ansvarlig for bålet, og personen skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for og eventuelt melde fra om ukontrollert brann.
 • Bålet skal kun inneholde rene og tørre trematerialer.
 • Det er forbudt å brenne miljøfarlig avfall som for eksempel dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plast, madrasser og gamle båter.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes. Er bålet på friluftsområder, kontakt kommunen ved Tore Løvland på telefon: 90 68 79 18 eller e-post.
 • Du trenger ikke melde om Sankthansbål til brannvesenet. Den ansvarlige må selv vurdere de lokale forholdene, gjøre seg kjent med Skogbrannindeksen for sitt område og bruke sunn fornuft.
 • Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter med vann kan benyttes.
 • Bålet må slokkes før det forlates. Brannvesenet forbeholder seg retten til å nekte bålbrenning hvis værforholdene tilsier dette, for eksempel ved sterk vind og/eller tørke som øker brannfaren.
 • Bålområdet skal ryddes etter bruk (spesielt spikre).

Gode råd for bygging og brenning av Sankthansbål

 • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og kan være et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til Sankthansbålet.
 • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.

Hvor skal avfall kastes?

Hvor skal man så gjøre av avfall som ikke kan kastes på bålet? Er du i tvil om hvor noe skal kastes, kan du sjekke sortere.no for svar. Her finner du informasjon om hva ulike produkter inneholder og hvordan de skal sorteres. Her ser du også nærmeste returpunkt der du bor.

Eksempelvis skal impregnert treverk, maling, og liknende leveres som farlig avfall. Elektriske og elektroniske produkter skal sorteres som EE-avfall. Ødelagte møbler skal sorteres som grovavfall, mens brukbare møbler kan leveres til gjenbruk.

Kontaktperson for media

Miljørådgiver Alena Bohackova, mobil: 97 56 28 42