Signerer samarbeidsavtale med Flyt

Kristiansand kommune inngår et samarbeid med programmet Flyt som er en del av Kronprinsparets Fond. Selve kontraktsigneringen finner sted onsdag 24. november på Rådhuset.

Besøk Hurdal.jpeg

Kronprins Haakon i samtale med Flyt-deltakere i Hurdal (Foto: Katrine Lunke / APELAND)

Flyt er et fritidsprogram som er utarbeidet av Kronprinsparets Fond sammen med ungdom og fagfolk og som inneholder spennende aktiviteter og nyttige øvelser rettet mot 10. trinn. Hensikten er å forberede overgangen til videregående skole, og dermed styrke ungdommenes mulighet for å velge å ta utdannelse og gjennomføre videregående skole. Dette gjøres blant annet ved å gi ungdommene økt kunnskap om egne og andres styrker.

Sarpsborg Elsa-kopi.jpg

Flyt-deltakere i Sarpsborg (Foto: (Foto: Katrine Lunke / APELAND)

Kritiske overganger

– I kommunen er det mange som har erfart hvor kritiske overgangsfasene kan være i en sårbar ungdomstid. Det at vi nå inngår et samarbeid med Flyt gjør at vi kan sette inn tiltak tidlig og dermed forebygge utenforskap og frafall fra den videregående skolen, understreker ordfører Jan Oddvar Skisland. – Ungdom er en viktig ressurs og vi er opptatt av at flest mulig skal få sjansen til å komme i arbeid og delta aktivt i samfunnet.

Jan Oddvar Skisland_torvet_1.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Foto: Kristiansand kommune)

Landsdekkende

– På landsbasis har vi en rekke kommuner som allerede er en del av programmet, og nå er vi glade for å starte et samarbeid med Kristiansand, sier daglig leder Irene Lystrup. – Flyt passer godt inn i Flere i arbeid som allerede pågår i Kristiansand kommune. Her jobbes det grundig og bra for å forebygge utenforskap og få ungdom til å fullføre skolegangen.


Til kontraktsigneringen 24. november kommer daglig leder Irene Lystrup, Flyt-sjef Monika Egeland Hammer og kommunikasjonssjef Tonje G. Apeland.

Her kan du lese mer om programmet Flyt.

Her kan du se en kort film om flyt: 

Kontaktperson for media:

  • Tonje G. Apeland, mobilnr.: 90 50 60 20 
  • Ingelill L. Pedersen, mobilnr.: 99 04 70 94