Resertifisering som Miljøfyrtårn

Odderøya kulturbarnehage er en av ti enheter som har blitt resertifisert som Miljøfyrtårn i høst.

Odderøya - Malene og Kim red.jpgEnhetsleder ved Odderøya barnehage Malene Lehmann, deltok for første gang i en resertifisering, sammen med pedagogisk leder og Miljøfyrtårnansvarlig Thu Kim Thi Nguyen. Foto: Helene Spigseth Iglebæk  

Les om Kristiansand kommunes rolle i Miljøfyrtårn-sertifiseringen.

Kristiansand kommune er miljøfyrtårnsertifisert. Hver høst blir omtrent en tredjedel av de sertifiserte enhetene resertifisert av en uavhengig sertifisør. Det betyr at de går gjennom alle kriterier på nytt, for å se at man fremdeles oppfyller dem.   

Hva betyr det å være et Miljøfyrtårn? 

Enhetsleder Malene Lehmann forteller at de gjennom Miljøfyrtårn har fått et rammeverk og et enkelt verktøy for hvordan barnehagen skal jobbe med både indre og ytre miljø, som kan integreres i praksisen.

– I en barnehage handler Miljøfyrtårn-arbeidet aller mest om holdninger og verdier. Vi er sammen med barna helt fra de er små, og vi må lære de om bærekraft og å ta vare på naturen. Hvis barn får disse grunnleggende verdiene og holdningene fra de er små, vil de også ta de med seg inn i ungdoms- og voksenlivet, sier Malene Lehmann.

Sertifiseringen har innvirkning på den daglige driften i barnehagen Ved å være Miljøfyrtårn-sertifisert, får Odderøya kulturbarnehage et verktøy som gjør at de må jobbe kontinuerlig med miljøtemaer og integrere dette i den daglige driften. 

Miljøfyrtårnansvarlig Thu Kim Thi Nguyen forteller at dette har ført til økt bevissthet blant de ansatte.

– Det gjelder alle områder av den daglige driften, for eksempel maten vi spiser, lekene vi kjøper, rengjøringsproduktene vi bruker, materialene vi bruker i ulike prosjekter og måten vi oppfører oss på i naturen.

Gode tips til andre som vil bli sertifisert 

For enhetsleder Malene Lehmann var dette første gangen hun var med på en resertifisering.

– Når noe er nytt og ukjent kan det virke veldig uoverkommelig og fremmed, og det følte jeg på i forkant. Min opplevelse nå er at dette er veldig håndterlig og et godt verktøy, forteller Malene. Hun legger vekt på at man gjennom å arbeide med Miljøfyrtårn kan avdekke forbedringsområder, som det er positivt å synliggjøre.

– Den som slutter å bli bedre, slutter å være god, fremhever hun. Malene peker også på at det er god hjelp å få til prosessen om man tar kontakt med Miljøfyrtårn-koordinator i kommunen. – Det er godt å vite at man ikke er overlatt til seg selv, men får hjelp sentralt. 

Et godt miljøtips 

På spørsmål om hva som er Odderøya kulturbarnehages beste miljøtips, forteller Thu Kim Thi Nguyen entusiastisk om barnehagens siste store kunstprosjekt. Her ble det kjøpt inn lerret og brukt maling uten miljøfarlige stoffer, og det ble kun brukt naturlige materialer og avfallsprodukter.

– Barn er kreative og har god fantasi, og de synes det var kjempegøy når vi malte med både kvister, barnåler, tau og brukte sprayflasker. Man trenger jo ikke malerkost for å male! sier Kim.  

Odderøya kunstprosjekt - nyhetssak.jpg

Neida, man trenger ikke malerkost for å male. Se flere foto fra kuntprosjektet nederst i artikkelen. Foto: Helene Spigseth Iglebæk.

Resertifisering som Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er et verktøy for sertifisering og miljøledelse, og har vært brukt i Kristiansand kommune siden 2009. Når en virksomhet vil bli Miljøfyrtårn, må de bli sertifisert av en uavhengig tredjepart. For å sikre at arbeidet ivaretas også etter at sertifiseringen er bestått, må man gjennomgå en resertifisering hvert tredje år.  Når en virksomhet skal bli resertifisert, må man gjennomgå kriteriene man er sertifisert etter, og sørge for at man fortsatt oppfyller disse. 

Alle enheter som er Miljøfyrtårn, har en miljøfyrtårnansvarlig. Denne personen er ansvarlig for å drive prosessen knyttet til resertifiseringen. Her er det viktig å involvere både de andre ansatte og ledelsen.  

De som har blitt resertifisert som Miljøfyrtårn høsten 2021 er: 

  • Hellemyr barnehage 
  • Hellinga barnehage 
  • Kongsgård barnehagesenter 
  • Odderøya barnehage 
  • Roligheden gård barnehage 
  • Taremareskogen barnehage 
  • Tinnstua barnehage 
  • Tunballen barnehage 
  • Parkeringsenheten 
  • Parkvesenet produksjonsenheten  

Gratulerer til alle enheter som har blitt resertifisert som Miljøfyrtårn i år!  

Foto fra kunstprosjektet ved Odderøya barnehage

Odderøya kunstprosjekt - nyhetssak 2.jpg

Odderøya kunstprosjekt - nyhetssak 3.JPG

Odderøya kunstprosjekt ferdig.jpg

Foto: Helene Iglebæk Spigseth