Regjeringen presiserer unntak fra smittekarantene

Disse tre grupperingene får unntak fra reglene om smittekarantene:
  • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
  • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten
  • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.  

Les mer om de nasjonale bestemmelsene for karantene og isolasjon fra og med 15. desember 2021 her.