Reaksjoner på feil i vaksinekø

Det er fanget opp flere reaksjoner på koronavaksinering utenfor tur. – Vaksinering er viktig, og folks rettferdighetssans er sterk, sier prosjektleder Elisabeth Engemyr som mener det er viktig å informere om dette.   

Inngangspartiet ved vaksinasjonssenteret

Det forekommer feil i innkalling, men det er også ofte gode grunner når noen blir kalt inn selv om de tilsynelatende ikke står for tur. Foto: Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune er nå i gang med å vaksinere prioriteringsgruppene 5 og 6 på vaksinasjonssenteret i Sørlandssenteret. Det vil si personer i alderen 45 til og med 64 med underliggende sykdommer.

Vaksineringen i Kristiansand er organisert på den måten at det er fastlegene som vaksinerer gruppe 2,3 og 4. Gruppe 2 er ferdig vaksinert.

Samtidig kommer det frem, spesielt i sosiale medier, at enkelte innbyggere blir vaksinert eller innkalt før sin tur. 

- Vi har fanget opp at enkelte blir innkalt til vaksinering utenfor tur. Det er viktig at folk forstår at en situasjon kan være annerledes enn man selv tror, sier prosjektlederen for vaksinasjonssenteret.

Helsepersonell

Det kan være en rekke grunner til at unge og friske personer kalles inn til vaksinering allerede nå. En vanlig grunn er at de er helsepersonell, eller er i tett kontakt med personer som er spesielt utsatt ved smitte. 

- Vi har hatt eksempler på personer som er assistenter for noen som er i en risikogruppe. De kan bli kalt inn til vaksinering, sier Engemyr.

Hun peker også på at det finnes en rekke helsetilstander som kan føre en person inn i risikogruppe, og som ikke er synlig eller merkbar for naboer og kolleger.

- Som innbyggere skal vi være varsomme med å gjøre våre egne vurderinger rundt andres helsetilstand, sier Engemyr.

Feil i legers lister

Vaksinasjonssenteret kaller inn til vaksinering på bakgrunn av informasjon i folkeregisteret, lister over helsepersonell, og informasjon tilsendt fra den enkeltes fastlege.

Det er informasjon fra fastlegene som avgjør om innbyggeren plasseres i en risikogruppe. Vaksinasjonssenteret har ingen egen informasjon om den enkelte innbyggers helse.

- Det er kjent at systemene fastlegene bruker til å rapportere til vaksinasjonssenteret, ved feil kan hente opp gamle opplysninger eller feilaktige opplysninger, sier Engemyr.

Til tross for nøye manuell kontroll hos fastlege, kan slike feil føre til at en person meldes inn som risikopasient selv om legen ikke har hatt det til hensikt, eller er selv klar over feilen.

Utfordrende

En typisk feil kan oppstå rundt hvordan alvorlighetsgraden for en tilstand blir registrert. Det kan for eksempel føre til at en mild astma kommer frem som alvorlig astma, og dermed fører til at man blir oppfattet som risikopasient.

En annen typisk feil er at en gammel tilstand, og som man kanskje er frisk fra, registreres som aktuell.

- Det har vært en stor og utfordrende oppgave for legesentrene å lage lister over risikopasienter, sier prosjektleder Elisabeth Engemyr.

Dersom det ikke kommer inn informasjon fra fastlegen, vil innbyggeren vaksineres bare på bakgrunn av alder.

Sjekker ikke helse

Engemyr sier at vaksinasjonssenteret ikke skal kontrollere opplysninger gitt fra fastlegene.

- Helseopplysninger er underlagt svært streng lovregulering. Det er svært privat, og vi gjør i utgangspunktet ingen egne undersøkelser rundt den enkelte innbygger, sier hun.

En innbygger som vet at han eller hun er innkalt ved en feil, må selv vurdere veien videre.

- Vi vaksinerer dem vi har kalt inn, sier Engemyr.  

Les mer om hvordan vi kaller inn til vaksinering her.