Pressekonferansen om videre restriksjoner

Pressekonferansen er foreløpig avlyst.

Onsdag 24. mars kl. 10.00 holder vi pressekonferanse om videre restriksjoner i Kristiansand.

Saken om videre restriksjoner skal behandles i formannskapet fredag 26. mars kl 12.00. Sakspapirene vil bli sendt ut til formannskapets medlemmer og være tilgjengelig for media fra kl 0930 onsdag 24. mars.

Ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla B. Dunsæd og kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik deltar på pressekonferansen og svarer på spørsmål fra pressen.

Pressekonferansen sendes direkte på vår Facebook-side. Det vil være tegnspråktolk til stede under sendingen.

Vi legger ut en sak med informasjon i våre kanaler i etterkant av pressekonferansen.