Pressekonferanse om koronasituasjonen

I dag fredag 19. februar kl. 10.00 holder vi pressekonferanse om koronasituasjonen i Kristiansand. Pressekonferansen sendes direkte på vår Facebook-side.

Ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla B. Dunsæd og assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton deltar på pressekonferansen og svarer på spørsmål fra pressen.

Det vil være tegnspråktolk til stede under sendingen.

Vi legger ut en sak med informasjon i våre kanaler i etterkant av pressekonferansen.