Pressekonferanse: Nullvisjon for vold og seksuelle overgrep

Pressekonferanse arrangeres mandag 26. april kl 13.30 og sendes på kommunens Facebookside.

Det haster med å verne barn og unge. Det haster med å gi behandling til de som slår og voldtar barn. Det haster. 

Nå går 67 representanter fra alle sider i bystyret og fagfolk sammen om å kreve innsats, handling og et felles løft for å beskytte, behandle og flytte skam fra offer til overgriper i forbindelse med vold og seksuelle overgrep.  

Pressekonferansen blir sendt på https://www.facebook.com/kristiansand.kommune/live/

Program: 

1330 - Velkommen og innledning v/ initiativtager Mira Svartnes Thorsen (MDG) 
1335 - korte innlegg fra faggruppa: 
- Ann-Kristin Olsen 
- Siri Søftestad, reddesmå.no 
- Mogens Aalbæk, Statens Barnehus 
- Amalie Nilssen, programansvarlig, stiftelsen Arkivet Freds- og Menneskerettighetssenter 
1345 - korte innlegg fra den politiske arbeidsgruppa 
- Åse Løvdal (AP) 
- Renate Hægeland (H) 
- Anja Abusland (SP) 
- Ellen Rudnes (R) 
- Lene Jakobsen (DEM) 
1400 - kort fra ordfører  
1410 - spørsmål og svar 
1420 - avslutning