Pleco Marine vant bærekraftig forretningsidé-konkurranse 2021

Teamet bak Pleco Marine består av masterstudenter tilknyttet UiAs entreprenørskapsprogram Shift. De blir fulgt opp av Business Region Kristiansand.

Vinnere Pleco Marine m fylkesordfører og jury_lysere.jpg

Bildet viser vinnerne (Pleco Marine) sammen med Fylkesordfører i Agder og juryen (foto: Business Region)

Teamet bak Pleco Marine består av masterstudenter tilknyttet UiAs entreprenørskapsprogram Shift. Selskapet driver med kultivering av mikroalger som skal brukes til fiskefor i oppdrettsindustrien. De blir fulgt opp av Business Region Kristiansand.  

Vinnerne får blant annet tilbud om rådgiving fra krefter med relevant kompetanse. I tillegg får vinneren 30 mentortimer levert av innovasjon Norge, inntil 1 års kontorfasiliteter i fellesskap med andre start-ups, og et flott diplom som ble delt ut av fylkesordføreren.

Juryens begrunnelse

Juryen mener forretningsideen har åpenbar bærekraftseffekt og potensiale. Det er mulighet for å realisere ideen med industrielle partnere, team og en god finansiell plan.

Juryen som tok den endelige avgjørelsen bestod av næringssjef Geir Askvik Haugum, Kristine Ribe Kristensen fra Innoventus Sør, og Helge Hammersbøen fra DNB. Kristiansand kommune v/Business Region Kristiansand er prosjektleder for Bærekraftig forretningside-konkurranse.

 

Les mer om utdelingen her.