Pårørendepris til Kristiansand

I år var det Kristiansand kommune som fikk æren av å motta pårørendeprisen for 2021. Totalt kom det inn 62 nominasjoner fordelt på 29 kommuner.

Kommunen mottok 10 000 kroner som skal brukes til kompetanseheving og et spesiallaget kunstverk av billedkunstner Bjørg Thorhallsdottir.

Både ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunedirektør Camilla B. Dunsæd er strålende fornøyd med den gjeve prisen som de mottok på Pårørendekonferansen.

Pårørendeprisen2021_7.1.1.png

Fra venstre: Jan Oddvar Skisland og Camilla B. Dunsæd med det flotte kunstverket av Bjørg Thorhallsdottir mellom seg (Foto: Sanden Media)

– Tusen takk, dette er utrolig stas. Dette betyr mye for mange av innbyggerne våre. Jeg vil takke alle som jobber med dette arbeidet og samarbeisorganisasjonene vi har, sa Skisland. – Vi har jobbbet systematisk med dette arbeidet, og da er det veldig gledelig å se at det gir resultater, supplerte Dunsæd. Hun understreket også at prisen gir inspirasjon til videre arbeid. 

Høie var prisutdeler

Det var helse- og omsorgsminister Bent Høie som delte ut prisen på årets pårørendekonferanse, en nasjonal happening som ble streamet fra Stavanger onsdag 22. september. 

Pårørendeprisen2021_7.1.3.png

Bent Høie (høyre) delte ut den gjeve prisen fra studio i Stavanger.  (Foto: Sanden Media)

På Samsen kulturhus i Kristiansand hadde Kristiansand kommune, NKS Veiledningssener for pårørende og ATROP støtte & ettervernsenter samlet 40 frivillige og pårørende til en lokal i forbindelse med den nasjonale pårørendedagen. Målgruppen for dagen var pårørende, fagpersoner, organisasjoner og samarbeidspartnere. På programmet var det en rekke innslag og korte presentasjoner av lokale organisasjone og en totimers bolk der konferansen ble direkteoverført på storskjerm.

Konferansen på Samsen kulturhus (Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)

Jubelen stod i taket på Samsen kulturhus da det ble kunngjort at årets vinner ble Kristiansand kommune. Kommunens pårørendekontakt Nina Tangaard Lomeland var både stolt og glad for hedersprisen:

– Å motta denne flotte prisen er vi særdeles takknemlige for, sa hun. Det viser at vi er på rett spor med pårørendearbeidet som vi jobber systematisk og målrettet med. Vi har et godt samarbeid med en rekke forskjellige organisasjoner, og vi har organisert møteplasser for pårørende, noe de har etterlyst. Vi har både drop-in, mestringskurs og sorggruppe for etterlatte. 

Nina Tangaard Lomeland (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)

Her kan du lese juryens begrunnelse. 

Her finner du informasjon om kommunens pårørendearbeid. 

Kontakt for media

Nina Tanggaard Lomeland
Pårørendekontakt
48 13 84 68