Pårørendekonferanse med mye lokalt

Pårørende, fagfolk, organisasjoner og andre møtes på Samsen kulturhus for å følge Pårørendekonferansen som strømmes direkte onsdag. Før konferansen løftes dagen med lokalt innhold.

Bilde til pårørendekonferansen.jpg

Disse er blant dem du finner på Samsen kulturhus onsdag. Bak fra venstre: Mette Marie Revheim og Anette Nygård Kristoffersen fra NKS Veiledningssenteret for pårørende, Grete Schulze og Monica Gude fra Kristiansand kommune. Foran: Inger Ingebretsen og Nina Tanggaard Lomeland fra Kristiansand kommune. Foto: Anne Giljebrekke

Pårørendedagen

Onsdag 22. september er pårørendedagen. Pårørendekonfersansen arrangeres i Stavanger denne dagen, og hele konferansen strømmes direkte til storskjerm i Kristiansand.

- Vi bruker muligheten til å samles og til å få presentert ulike lokale pårørendetilbud før strømmingen starter. Vi åpner dørene klokka 08.45, og timen frem til konferansen sendes direkte skal vi bruke godt, lover pårørendekontakt i Kristiansand kommune Nina Tanggaard Lomeland.

Hun er hovedansvarlig for arrangementet på Samsen, og dagen arrangeres med gode kolleger i kommunen, samt med NKS Veiledningssenteret for pårørende og ATROP støtte- og  ettervernsenter.

Konferansen strømmes fra 10.00 til 15.00.

Program for Pårørendekonferansen  

Lokal time

Det er kommunalsjef for livsmestring i Kristiansand kommune, Inger Ingebretsen, som åpner den lokale timen. Kommunens ulike tilbud vil bli presentert og en vil få informasjon om ulike tiltak som har vært gjennomført på feltet. Flere lokale pårørendetilbud skal få presentere seg selv.

- Vi gleder oss veldig til dette! Pårørendekonferansen gir oss en flott mulighet til å samles og bli bedre kjent, i tillegg til at vi får gode innlegg og foredrag på storskjerm, sier Tanggaard Lomeland.

Hun peker på at pårørende er en utsatt gruppe, men også en enorm ressurs.

- Vi ønsker å sette pårørende på agendaen, og løfte frem og se styrken i pårørende. I samarbeid med andre skaper vi en møteplass hvor vi får økt kompetanse, respekt og engasjement i møte med pårørende og for pårørende. Konferansen er en flott anledning til å samles, sier Tanggaard Lomeland .

Koronarestriksjoner gjør at ikke flere enn 40 personer kan samles. Alle som skal delta må være påmeldt.

Det er altså begrenset med plass, men personer som ønsker å melde seg på, kan sende en epost til post@atrop.no

- Vi håper at vi kan samle enda flere til neste år, sier Tanggaard Lomeland.

Kristiansand kommunes nettside for pårørende

Kontakt for media

Nina Tanggaard Lomeland
Pårørendekontakt
48 13 84 68