Panteordning for piggdekk

Samtidig med at bystyret vedtok å innføre piggdekkgebyr i Kristiansand fra 1. november i år, ble det vedtatt en panteordning for piggdekk på 300 kroner per dekk. Ordningen gjelder fra 1. oktober.

Piggdekk_beskjært.jpg

Piggdekk. Illustrasjonsfoto Kristiansand kommune.

Panteordningen trer i kraft 1. oktober og gjelder til 24. april 2022. Ordningen skal bidra til å øke bruk av piggfrie dekk som vil føre til mindre svevestøv og dermed vil bidra til bedre luftkvalitet i Kristiansand.  

Slik fungerer panteordningen

Panteordning for piggdekk gjelder kjøp av inntil fire nye piggfrie vinterdekk per bil. Utbetaling av piggdekkpant krever samtidig innlevering av tilsvarende antall piggdekk hos registrert dekkforhandler i Norge. Dekkforhandleren må bekrefte at piggdekk innleveres til destruering. 

Det gis kompensasjon med 300 kroner per dekk og maks 1200 kroner per bil. 

Vær oppmerksom på at kjøp og bytte må skje i tidsrommet 1. oktober i år til 24. april neste år.

Les her om hvordan du søker og hvilke vilkår som gjelder.