Organisasjoner fikk støtte til sine klima- og miljøtiltak

Folkets klimadugnad er en tilskuddsordning som skal legge til rette for at innbyggerne i Kristiansand kan få satt sine gode klima- og miljøtiltak ut i livet. Nå har en rekke organisasjoner mottatt midler.

krKom1-2074.jpg

Arkivfoto. Foto: Anne Lise Norheim

Tilskuddsordningen skal gi innbyggerne mulighet til å ta gode miljø- og klimavennlige valg. Den skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden hadde mulighet til å søke om midler fra tilskuddsordningen.  

Miljøvernsjef i Kristiansand kommune, Stein-Erik Watne er veldig fornøyd med årets søkere.

– Denne runden fikk vi inn 29 gode søknader på til sammen rundt 1 020 800 kroner. Det er veldig gøy at så mange har konkrete og gode ideer til hvordan de kan bidra til klimadugnaden. Noen av mottakerne er allerede i gang med sine tiltak, mens andre ligger frem i tid eller er av mer langvarig art. Vi gleder oss til å se resultater av tiltakene.

Skal støtte opp under klimamålene

Folkets Klimadugnad skal støtte opp under klimamålene som er satt i kommuneplanen, med særlig fokus på disse:

1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.

2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk

3. Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet.

- For å oppnå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss i Kristiansand er det helt nødvendig at det skjer en omstilling i alle deler av kommunen. Det at så mange har søkt om midler viser at det finnes tiltakslyst og kreativitet hos innbyggerne våre til å bidra, sier Watne.

Disse mottok støtte

Aktørene som mottok støtte:

 • Marin Recovery – Leie av båt til strandrydding
 • Flekkerøy Dykkerklubb – Aksjon Geiderøya – ryddeaksjon i havneområdene rundt Geiderøya på Flekkerøy
 • Frøbanken Kristiansand – etablering av frøbanken hvor innbyggere kan levere og hente ut frø
 • Søgne Dykkerklubb – Ryddeaksjoner i havet og strandkanten
 • Kristiansand Strandrydding – Rydding av maritim plast
 • Klimaalliansen – Inspirasjonsmøter for det grønne skiftet i samarbeid med kvadraturforeningen
 • Klimaalliansen og Naturvernforbundet – Naturlig torsdag, møteserie i regi av ulike organisasjoner
 • Klimaalliansen – Matvinn, servering av mat av råvarer som ellers ville blitt kastet
 • Klimaalliansen – Økouka, arrangementer knyttet til den landsdekkende markeringen av bærekraftig mat
 • Klimaalliansen – Konsert og inspirasjonssamling i tilknytning til strandryddeuka 2021
 • Sameiet Kronprinsens gt. 41 – Byens grønne lunger, innkjøp av utstyr til å gjenopplive gamle bakgårder
 • Stiftelsen Wayback Kristiansand – Strandryddedager med foredrag og matservering
 • Bærekraft Kristiansand AS – Bildelingsordning hvor folk kan leie i stedet for å eie bil
 • Bærekraft Kristiansand AS – Spiselige tak, lunsjseminar med ulike foredragsholdere
 • Bærekraft Kristiansand AS – Båtdelingsordning hvor folk kan leie i stedet for eie båt
 • Bærekraft Kristiansand AS – markedsføring gjenbruk, produksjon av film/doku-reklame for gjenbruksinitiativer i kommunen
 • Agder og Telemark bispedømme – Forum for menighet og Klima i Kristiansand
 • Kristiansand Husflidlag – Redesign-kurs/gruppe, Fikselaug og småfilmer om reparasjoner
 • Randesund Sokn – Sykkelparkering ved Søm Kirke
 • Fremtiden i våre hender Kristiansand – Kampanje «Fra bil til buss etter pandemien»
 • Åros Undervannsklubb – Ryddeaksjon i skjærgården i Søgne
 • Bragdøya Kystlag – Bragdøya – en søppelfri øy, strandryddedag på Bragdøya
 • Geitmyra Kristiansand Matkultursenter for barn AS – Barnas lille smaksfestival – Spis fremtiden