Ordførerportretter utstilt på Rådhuskvartalet

Publikum inviteres til å komme innom Rådhuskvartalet for å se på de 25 ordførerportretter som henger i underetasjen. Bygget er åpent mandag–fredag kl. 08.00–15.30, og det er selvfølgelig gratis inngang.

Gamle Kristiansand kommune har hatt en tradisjon hvor ordførere og rådmenn er portrettert etter endt gjerning. Maleriene hang inntil 2020 i Rådhuset, men ble vedtatt flyttet i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Nå er samlingen av ordførerportretter igjen tilgjengelig for allmennheten. I underetasjen i Rådhuskvartalet finner du portrettene, 25 i tallet. Noen av maleriene er malt i ordførerens egen samtid, andre er kommet til i ettertid, og det er store variasjoner i stil og uttrykk.

Marcelius Førland (1891-1978) har malt hele 6 av ordførerportrettene. Førland var fra Kvinesdal, og er mest kjent for sine landskapsmalerier. Han var også en dyktig portrettmaler, og hans malerier i denne samlingen er preget av en fargepalett og penselføring som viser hans forkjærlighet til impresjonismen. Tre av de fire siste portrettene i samlingen er malt av Per Fronth (1963) fra Kristiansand. Fronths malerier må kunne sies å være samlingens mest politiske portretter, og detaljene i maleriene forteller noe om samtiden ordføreren virket i.

Da Rådhuskvartalet ble bygget ble det vedtatt at møterommene i underetasjen skulle få navn etter åtte kvinnelige pionerer. Noen av dem er nasjonale pionerer, andre var markante størrelser på sitt område, men samtlige er fra Kristiansand. For å videreføre denne tanken ble det derfor også viktig å trekke frem Bjørg Wallevik, som har fått en egen vegg, ettersom hun er eneste kvinne i portrettsamlingen.

Under ligger et lite utvalg av portrettene.

Bjorg Wallevig IMG_0614.jpg

Bjørg Wallevik (1991–2003) malt av Kunstner Jan Thomas Njerve.

Harald Furre IMG_0610.jpg

Harald Furre (2015–2019) malt i 2020 av Per Fronth.

Per Sigurd og Skisland IMG_0612.jpg

Ordførere Per Sigurd Sørensen (2007–2011) og Jan Oddvar Skisland (2003–2007) begge malt av Per Fronth.

Bernt Reinhart IMG_0618.jpg

Konsul Bernt Reinhart 1911 – 1925 malt av Marcelius Førland.

Ny vegg IMG_0611.jpg

Ny vegg 2 IMG_0616.jpg

Eldre vegg IMG_0617.jpg

 

Foto: Kommunikasjonsenheten, Karen Klausen