Ordføreren åpner Bylab Lagmannsholmen

Fredag 4. juni kan du være med på lanseringen av bylaben, som skal være en arena for samskaping, dialog, idéutveksling og engasjement rundt Lagmannsholmen. Lanseringen skjer digitalt via webinar.

Bylab.jpg

Bylaben er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenter, gjennom Kompetansesenteret for bærekraftig bygg, anlegg og byutvikling, med Elin Lunde som prosjektleder.

Ordfører Jan Oddvar Skisland får æren av å åpne bylaben. I tillegg vil vi få en gjennomgang av prosessene som har ledet dit vi er i dag av byutviklingsdirektør Ragnar Evensen, og presentasjoner av mulighetsstudiene som ble gjennomført i 2016.

Bli med på webinaret

Er du nysgjerrig på status for Lagmannsholmen? Da anbefaler vi at du blir med på webinaret førstkommende fredag kl. 14.00. Der får du en oversikt over historikken, arbeidet og premissene som ligger til grunn for den videre utviklingen av Lagmannsholmen. Du inviteres også til å delta i diskusjonen om hvordan Vestre havn skal utvikles.

Webinaret vil bestå av innlegg fra:

  • Jan Oddvar Skisland, ordfører Kristiansand kommune
  • Elin Lunde, programleder og byplanlegger Bølgen/Sweco
  • Ragnar Evensen, direktør by- og stedsutvikling, Krsitiansand kommune
  • Fridtjov Bergsgard, sivilarkitekt MNAL, Dyrvik Arkitekter
  • Erling Ekerholt Sæveraas, sivilarkitekt og byplanlegger, Asplan Viak
  • Småri Stav, by- og arealplanlegger, Rambøll

Du kan melde deg på webinaret via denne lenken

De påmeldte får tilsendt lenke til webinaret.

Se også eget Facebookarrangement 

Vil sikre medvirkning og gode løsninger

Bylab Lagmannsholmen skal være et verktøy for å sikre god informasjonsspredning og medvirkning opp mot en fremtidig plan for Lagmannsholmen.

– Med Bylab Lagmannsholmen ønsker vi å skape debatt og bidra til å finne gode løsninger på tvers av aktører, sier Ørjan Furnes, prosjektleder for bylaben og byplanlegger i Kristiansand kommune. Han ser fram til fredagens webinar og håper mange vil melde seg på. Samtidig vil han oppfordre alle til å følge med på arrangementene som vil finne sted utover høsten, hvor han håper at smittevernet vil tillate mer fysiske arrangementer og tradisjonell bylabvirksomhet.  

Inngår som en del av Miljøuka

Lanseringen av Bylab Lagmannsholmen inngår som en del av Miljøuka, men foregår nå kun digitalt. Som kjent er Miljøuka utsatt til uke 39, men en del av arrangementene som var planlagt og som kan gjennomføres digitalt, går som planlagt denne uka.

Sjekk arrangementene i Miljøukas kalender her.