Oppstart av prosjekt stupetårn i Bertes

Førstkommende mandag starter anleggsarbeidet i Bertes. Vi ber om at alle som ferdes i Bertes tar spesielle hensyn i anleggsperioden, og holder avstand til anleggsområdet.

Avsperring av området

Førstkommende mandag vil Repstad Anlegg AS starte opp anleggsarbeidet i Bertes. Først blir det avsperring og tilrigging av området før tyngre maskiner kommer inn fra og med onsdagen og rivning av gammelt bryggeanlegg kan starte. Vi ber om at alle som ferdes i Bertes tar spesielle hensyn i anleggsperioden og holder avstand til anleggsområdet. Arbeidene vil pågå frem til april.

Innhold i prosjektet

Stupeanlegget vil bestå av tre separate stupetårn i stål med henholdsvis 3, 5 og 10 meter. Ferdigstillelse av anlegget er planlagt 1. mai 2022. Anlegget finansieres i et spleiselag mellom kommunen og private givere, og kommunal finansieringsdel er vedtatt i bystyret 17. desember 2020.

Prosjektleder i parkvesenet Helmer Espeland i samtale med anleggsleder fra Repstad, Petter Hedland og Knut Joar Knutsen som er kvalitets- og HMS sjef hos Repstad.

Foreløpig modell av stupetårnet.