Oppheving av lokal tiltak

Fredag 9. april kl 12.00 avgjør formannskapet om lokale tiltak skal oppheves. Kristiansand kommune vil da gå over til å følge nasjonale tiltak og anbefalinger fra mandag 12. april. Det betyr fortsatt strengt smittevern etter de nasjonale reglene.