Opphevet lokal regel om arrangementer

Formannskapet opphevet 19. mai den lokale regelen om antall deltakere på offentlige arrangementer utendørs i Kristiansand. Nå gjelder samme regel som i resten av landet.

Det betyr at det er på utendørs arrangementer på offentlig sted, er tillatt med:

  • 200 personer, uten faste, tilviste sitteplasser.
  • 600 personer, med faste, tilviste sitteplasser. Det skal ikke være flere enn 200 i hver gruppe, og det skal være minst to meters avstand mellom gruppene.  

Fram til i dag var regelen i Kristiansand henholdsvis 100 og 300 personer.  

Det var et enstemmig formannskap som fulgte kommunedirektørens innstilling.  Forslaget om lettelser for utendørs offentlige arrangementer var knyttet til at det er lite smitte på offentlige arrangementer, og at store feiringer som id og 17. mai er over. Kommunedirektøren pekte også på at risikoen for smitteutbrudd ikke er like stor utendørs, og at smittevern ved offentlige arrangement følges opp av profesjonelle aktører som allerede er godt kjent med hvilke smittevernregler som gjelder.

Fortsatt regler for besøk og private sammenkomster

Formannskapet vedtok samtid å fortsette med det lokale forbudet mot å ha flere enn fem gjester hjemme. Det samme gjelder forbudet mot å samles flere enn fem til innendørs private samlinger andre steder.

Kommunedirektøren mener det er nødvendig med tiltak for å begrense smitten, som fremdeles først og fremst skjer i private husstander/relasjoner. Folk smittes fremdeles nesten utelukkende av det muterte britiske viruset, som smitter veldig lett.

Lettelsen som ble vedtatt gjelder altså ikke for besøk hjemme eller for private sammenkomster andre steder enn hjemme. Lettelsene gjelder heller ikke private sammenkomster utendørs på offentlig sted. Der gjelder fortsatt grensen på 20.

Formannskapet vedtok også å fortsette med anbefalingen om bruk av munnbind inne i det offentlige rom.

Den nye forskriften gjelder fra 19. mai og til og med fredag 4. juni.

Dette gjelder i Kristiansand

Sakspapirer

Nett-TV