Oppgraderte uteområder i Søgne

Uteområdene ved Åros og Torvmoen barnehage og Langenes skole har blitt oppgradert til glede for store og små. Bildene under gir et godt innblikk i hvilke tiltak som er gjort.

Uteområdene har fått en betydelig oppgradering med nye og eksisterende lekeapparater, fallunderlag, ny asfalt og beplantning, nye gjerder og porter og montering av dekk og tau, for å nevne noe av arbeidene som har blitt gjort. På Åros har ballbingen også fått nytt kunstgress. 

Torvmoen barnehage  

Ved Torvmoen barnehage har de fått et eget dekkområde for motorisk aktivitet og sykkelveier. De har også egne båser med innredning til kjøkkenlek, kafè og øvrig vann og sandlek. Arealet har blitt utvidet slik at de nå også har et skogsområde som barna kan leke i. 

Styrer ved Torvmoen barnehage, Siw Qvale Granroth, er strålende fornøyd.

– Nå i desember ble de siste byggegjerdene fjernet, og vi gleder oss over det nye uteområdet!

Åros barnehage   

Også styrer ved Åros barnehage, Steinar Seim, er strålende fornøyd med det nye uteområdet. 
  
– Det har stor betydning for kvaliteten i barnehagen. Vi har fått et større område å boltre oss på og det legger til rette for lek og aktiviteter som gir barna gode erfaringer og læringssituasjoner. 
 
Han legger til at de nå lettere kan ivareta hvert enkelt barns behov for å bli utfordret både motorisk og i sosiale samspill, også på utelekeplassen. 

Langenes skole 

Rektor på Langenes skole, Børre Nedrejord Rakstang, forteller at det var en elektrisk stemning da den oppgraderte skolegården ble åpnet.  

–  Alle apparater og områder blir flittig brukt av elever på alle trinn, og vi er godt fornøyde med hvordan det har blitt! 

Bilder fra de nye uteområdene 

Torvmoen barnehage

Torvmoen barnehage

Torvmoen barnehage

Torvmoen barnehage

Åros barnehage

Åros barnehage

Åros barnehage

Åros barnehage

Åros barnehage

Langenes skole

Langenes skole

Langenes skole

Langnes skole

Langenes skole

Mer informasjon om alle pågående, fremtidige og nylig avsluttede byggeprosjekter finner du her.